Itinerar Biblic Ep. 5 – Introducere

 

Prieteni dragi, prin îngăduinţa lui Dumnezeu ne apropiem astăzi din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a afla bogăţiile pe care Însuşi Creatorul le-a pus acolo pentru toţi cei care îşi găsesc o plăcere în a-l cerceta.

Cum vă simţiţi acum când iată, ne apropiem tot mai mult de cercetarea concretă a Cuvântului? Nu ştiu dacă v-am invitat până acum să notaţi lucrurile noi pe care le auziţi. De asemenea, îmi permit să  vă sugerez să faceţi notiţe şi atunci când studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Uitarea acţionează atât de repede. Ceea ce notăm are mai multe şanse să rămână în memoria noastre care un bagaj informaţional, pe care să-l putem folosi la nevoie.

Am vorbit până acum despre câţiva paşi concreţi pe care trebuie să-i facem când este vorba de studiul Biblic. Unul din aceşti paşi aşa cum am văzut este rugăciunea. Este important să însoţim studiul nostru de rugăciune din mai multe motive. Un prim motiv este cel legat de autorul acestui cuvânt. Dumnezeu este Cel care este autorul Bibliei şi El este singurul care poate să ne dea perspectiva corectă asupra a ceea ce este scris. Apoi, modul în care a fost scrisă Biblia constituie un motiv de rugăciune. Să nu uităm că ea a fost scrisă într-o anumită cultură la un anumit moment în istorie şi este nevoie de intervenţia lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să înţelegem mesajul ei. Apoi, un element foarte însemnat aici este acela că Biblia este un Cuvânt divin adresat oamenilor. Umanitatea are nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a înţelege lucrurile divine pe care Dumnezeu le-a comunicat.

Dar, după rugăciune, următorul pas necesar este citirea Bibliei. Nu vă mulţumiţi cu ceea ce auziţi prin diferite mijloace. Citiţi Biblia voi înşivă. Dacă ascultaţi numai ceea ce spun alţii din Biblie veţi avea un mesaj pe care alţii l-au mediat deja. Dumnezeu vrea să-ţi vorbească ţie personal. Spuneam data trecută cred despre Campbell Morgan, care a scris comentarii la toate cărţile Bibliei. Se spune despre el că nu a scris vreun comentariu până nu a citit acea carte de 50 de ori. Ce spuneţi despre aceasta?

Astăzi sunt atâtea lucruri care ne distrag studiului Cuvântului lui Dumnezeu. Interesant este că una din cele mai mari piedici o constituie biserica de astăzi. Multe din bisericile moderne sunt atât de preocupate cu organizări, ambiţii politice sau de altă natură, toate menite să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu.

Am auzit de biserici care au renunţat la predicare cu totul.  Mai degrabă preferă să ofere timp oamenilor să exprime ceea ce gândesc ei, sau simt ei. Nu găsesc un mod mai pueril de a petrece timpul dedicat Bibliei decât aşa cum o fac unii. Poate fi o scuză plauzibilă pentru un predicator nu foarte harnic, însă în nici un caz nu poate fi un mijloc prin care să ne dezvoltăm spiritual. Trebuie să ajungem la acest Cuvânt al lui Dumnezeu, nu doar citind câteva versete favorite ci citindu-l în întregime. Este singura metodă prin care vom ajunge să cunoaştem acest cuvânt. Este singura metodă  care Dumnezeu ne-o recomandă.

Însă trebuie să spun aici că cititul nu este decât începutul. El trebuie dublat de un studiu intens, profund.

Se spune că cineva a venit la acelaşi Campbell Morgan despre care aminteam adineauri, şi i-a zis: Domnule, vorbiţi ca o persoană inspirată. Campbell  a răspuns: ”Inspiraţia înseamnă 95% transpiraţie.” Biblia trebuie studiată. Trebuie să înţelegem că Duhul lui Dumnezeu  nu ne va învăţa niciodată ceea ce noi ar trebui să învăţăm prin studiu personal.  În trecut am predat la un liceu. Unii dintre tinerii ce alcătuiau aceste clase aveau un comportament ciudat. Nu studiau nici măcar în noaptea dinaintea testelor. Veneau cu tot felul de scuze lamentabile. Credeau că dacă vor pune Biblia sub pernă noaptea numele regilor lui Israel şi Iuda vor intra în mintea lor prin fulgii pernei. Trebuie să ne punem minţile la lucru şi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Un coleg a spus odată profesorului nostru că ne-a dat pentru studiu un pasaj cam “uscat”. Profesorul i-a răspuns fără ezitare: „Atunci umezeşte-l cu puţină transpiraţie din  sprânceana ta”. Biblia trebuie studiată şi cred că este foarte clar cât de important este acest lucru. În cele din urmă nimeni nu învaţă logaritmi sau geometrie sau greacă doar citind un capitol înainte de a merge la culcare.

Vreau sã spun că eu nu încurajez  cititul  Bibliei pe fragmente. Sunt persoane care citesc doar fragmentele pe care le cred potrivite stării lor emoţionale la acel moment. Am descoperit pe parcursul anilor că acest gen de cititori  nu cunosc foarte bine Biblia în cele din urmă.

Am stat o dată timp de o săptămână cu o familie într-un oraş pe care îl vizitam pe perioada unei conferinţe. În fiecare dimineaţă, la micul dejun aveam un timp de citire a Biblie şi rugăciune.  Din păcate, întotdeauna eram puţin în întârziere cu micul dejun, aşa că copii trebuiau să se grăbească pentru şcoală iar tatăl să plece la servici. Din aceste motive pasajul era de obicei foarte scurt, iar tatăl spunea mereu: „Pentru că este deja târziu voi citi unul din pasajele cunoscute”.

Şi era foarte adevărat era târziu. Pe când se termina pasajul, copii fugeau deja către şcoală, tatăl pleca către servici iar mama rămânea cu toate vasele pe cap. Chiar atunci m-am decis să nu promovez o astfel de citire. Cel puţin în familia mea am încurajat ca fiecare să citească Biblia pentru sine. Cred că aceasta este citirea care aduce cel mai bun şi eficient profit.

Poate că cineva va spune: “eu am timpul meu de citire a Bibliei şi rugăciune seara la încheierea zilei”. Întrebarea mea este chiar nu găseşti un alt timp pe parcursul zilei? Abia atunci când deja ai un picior în pat şi un ochi închis vrei să citeşti  Scriptura? Sunt sigur că nu ai putea să înveţi matematică după această metodă. Şi la fel de sigur sunt că nu poţi cunoaşte nici Biblia în acest mod. Trebuie s-o citeşti ori de câte ori ai timpul pentru ea.  Şi dacă nu găseşti timp  pentru ea fă-ţi acest timp. Pune de o parte treizeci de minute sau o oră. Sau dacă lucrurile nu merg întotdeauna aşa cum vream noi citeşte astăzi treizeci de minute, mâine cinci minute dar poimâine  citeşte două ore. De obicei nu am reguli pe care să le impun ci doar recomand ca fiecare să citească Biblia pentru sine chiar copii fiind.  Unii cred că citirea trebuie să se facă în comun. Nu este nici o problemă cu aceasta  însă vă garantez că procedând numai în această manieră nu vom ajunge la o cunoaştere suficientă. Trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Se spune despre John Wesley  că a fost omul unei singure cărţi. Ce l-a făcut omul unei asemenea cărţi?  Ei bine, în fiecare dimineaţă, la ora cinci dimineaţa el se trezea şi citea Biblia în cinci limbi diferite.

Este clar, cred cât de necesar este să citim şi să studiem această Biblie.

Dacă este să mergem mai departe trebuie să  vorbim atunci şi despre meditaţie. Din nou, trebuie să precizez că nu este vorba despre o invenţie omenească ci este ceva ce Însuşi Dumnezeu I-a învăţat pe oameni să facă. Încă de la începuturile lui Israel ei trebuiau să aibă în permanenţă Cuvântul lui Dumnezeu şi să mediteze asupra lui. Iată de exemplu ce ni se spune în cartea Deuteronom la capitolul 6 (Citez): ”Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de el când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile casei tale.” (Am încheiat citatul). Unele curente moderne afectate de parapsihologie, sau religii orientale au denaturat folosirea meditaţiei, dar tot nu cred că ar trebuie să aruncăm copilul odată cu apa din covată.

Este interesantă recomandarea pe care Dumnezeu o face poporului Său şi anume, să scrie legea pe “porţile casei”. Cu alte cuvinte, indiferent în ce direcţie se întorceau ar  fi întâlnit aceste panouri cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi, ideea reclamelor nu este nouă. Astăzi însă, în locul cuvintelor lui Dumnezeu găseşti tot felul de reclame la ţigări sau diferite produse. Iată deci că Dumnezeu cunoştea natura umană. Ne cunoaşte chiar foarte bine şi El a recomandat poporului Său să pună cuvintele Sale acolo unde le pot vedea în permanenţă. Trebuiau să le poarte pe  haine, în case, la porţi, trebuiau să vorbească despre acest Cuvânt când călătoreau sau când stăteau. Înainte de a merge la culcare şi atunci când se trezeau trebuiau să vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte ei trebuiau să mediteze la acest Cuvânt în permanenţă.

Dar ce înseamnă de fapt să meditaţi la Cuvântul lui Dumnezeu? În primul Psalm este o afirmaţie foarte interesantă:(Citez) “Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui.”      

A medita la Cuvântul Domnului înseamnă să reflectezi la el, să-L păstrezi în memorie şi să revii mereu şi mereu la el. Termenul cu privire la cugetare înseamnă de fapt ceea ce face o vacă cu iarba pe care o înghite, adică rumegare.  Atunci când vaca merge la păşune, cât este răcoarea dimineţii, ea paşte. Când începe să se încălzească ea se retrage la umbră şi începe să mestece. Cei neavizaţi se întreabă ce mestecă oare? Vedeţi, vaca are un stomac foarte complex, ea trece mâncarea dintr-o cămăruţa a lui în alta, o mestecă bine iar procesul de digestie este foarte diferit de al nostru.

Cred, că într-o foarte mare măsură cam aceasta înseamnă meditaţia. Să ai Cuvântul lui  Dumnezeu în faţă, să meditezi la el, să-l treci prin mintea ta, inima ta şi prin fiecare fibră a fiinţei tale.

De multe ori când pregătesc un mesaj din Scriptură, iau un verset şi petrec ore întregi  nefăcând nimic altceva decât citindu-l din nou şi din nou, verificând ce au spus alţii cu privire la el, ce alte versete tratează acelaşi lucru şi apoi din nou citindu-l. În cele din urmă noul adevăr apare.  Îmi aduc aminte că ascultam odată un predicator vorbind din cartea bibliei  Cântarea Cântărilor. Acest om mărturisea că după o primă lectură a cărţii a fost foarte dezamăgit. Atunci s-a plecat pe genunchi, s-a rugat şi a început lecturarea din nou dar s-a petrecut acelaşi lucru. S-a rugat din nou şi apoi a citit. A făcut acest lucru timp de câteva luni.

În cele din urmă Cuvântul a început să-i vorbească. Am reţinut tot ce a spus acest om şi atunci când trebuie să vorbesc altora din ea fac referire la acele cuvinte. Motivele sunt două: propria mea inimă şi minte sunt satisfăcute de aceste informaţii şi apoi pentru că ştiu că acest om a petrecut suficient timp meditând la acest cuvânt.

Deja am primit mai multe scrisori de la dvs. ascultătorii acestor programe. Soţul ascultă la serviciu mesajele noastre. Soţia ascultă acasă. Seara, la masă ei încep să împărtăşească gândurile lor cu privire la cele ascultate iar aceasta înseamnă meditaţie. Este o recapitulare şi aprofundare a celor auzite.

Poate eşti unul din cei care petreci mult timp la volan! Şi acela este un timp bun pentru a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Ia un pasaj din Biblie şi gândeşte-te la el.

Câţi dintre voi după ce aţi citit “porţia” de Scriptură pe acea zi vă mai gândiţi la acele cuvinte pe parcursul zilei?  Cei mai mulţi dintre oameni citesc şi apoi uită ceea ce au citit, nici nu se mai gândesc la ceea ce au citit până nu le este în vreun fel atrasă atenţia. Sau dacă se întâmplă să citească înainte de a merge la culcare urcă imediat în pat şi perdeaua deasă a somnului se aşterne peste ceea ce au citit.  Meditaţia este o artă pe cale de dispariţie în societatea noastră. Televiziunea blochează, în foarte multe familii orice posibilitate pentru meditaţie. Cred că acesta este şi motivul pentru care multe biserici de astăzi devin reci şi indiferente. Meditaţia începe să lipsească tot mai mult din viaţa membrilor lor.

Aduceţi-vă aminte de famenul etiopian care mergea în carul său citind cartea Isaia. (Este istoria prezentată în cartea Faptele apostolilor capitolul 8)  De fapt el studia această carte pentru că ajunsese la un pasaj pe care nu prea îl înţelegea. Iată un om care citea şi studia Cuvântul Domnului. Acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt l-a adus pe Filip pentru a-i da explicaţiile de rigoare.  În momentul în care Filip a început să explice despre ce este vorba pentru etiopian s-a deschis o lume nouă şi ajuns, în cele din urmă să-l cunoască pe Domnul Hristos. Ni se spune în continuare că el şi-a continuat călătoria plin de bucurie. Ce credeţi că l-a făcut să se bucure? Meditaţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Ai meditat vreodată asupra acestui pasaj gândindu-te la cel care a fost dus ca o oaie la tăiere? Cine a fost El? El a venit din ceruri şi s-a identificat cu noi cei care eram ca nişte oi rătăcite. Dumnezeu a pus pe umerii lui toate fărădelegile noastre. Ai meditata la aceste lucruri? Etiopianul a făcut-o. Ceea ce a făcut pe urmă este de domeniul speculaţiilor. Tradiţia spune că el s-a întors în ţara sa şi a pus bazele bisericii din Etiopia. Tot ce este posibil.

Ceea ce este interesant însă este bucuria cu care şi-a continuat călătoria. Cred că este o bună motivaţie pentru noi să medităm la Cuvântul Scripturii.

După rugăciune, citire, studiere şi meditare ajungem la a citi ceea ce au scris alţii despre Biblie. Ştiu că este un pas destul de periculos, mai ales că sunt mulţi cei care depind numai de acest lucru – ce au scris alţii despre Biblie. De asemenea, sunt foarte multe cărţi care promovează învăţături greşite despre Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie însă să verificăm totul prin Cuvântul lui Dumnezeu.

În orice caz, cred că trebuie să consultăm comentarii ale Bibliei. Cu fiecare introducere a cărţilor pe care le vom studia voi încerca să ofer, acolo unde este posibil şi o listă cu cărţile pe care eu le recomand ca şi surse adiacente. Veţi găsi că este de mare folos să citeşti ceea ce au spus şi alţii despre Scriptură. De fapt ceea ce faci este să obţii rezultatul multor secole de studiu şi eforturi pentru explicare Bibliei. În general aceste cărţi sunt rezultatul muncii unor oameni care şi-au dedicat timpul şi viaţa lor lui Dumnezeu. Sunt multe lucrări minunate pe această temă.

Pe lângă aceste comentarii cred că foarte utilă se va dovedi şi o concordanţă biblică. La noi sunt apărute câteva suficient de bune. Cei care au acces la limba engleză pot să folosească Strong’s Concordance sau Cruden’s Concordance. Un dicţionar Biblic este, de asemenea, foarte folositor.

Cred că fiecare învăţător şi predicator al Evangheliei trebuie să aibă acest set de cărţi la dispoziţie. Poate că cineva va întreba dacă un predicator trebuie să reproducă cuvânt cu cuvânt ceea ce spune comentariul. Nu, categoric nu, cu excepţia cazurilor în care citează pe cineva. Însă este, cred eu, îndreptăţit să folosească ceea ce au scris alţii. Uneori mi se spune că unele din plăpândele mele mesaje sunt folosite de alţii care uneori mă citează alteori nu. În ceea ce mă priveşte nu mă deranjează, dar cred că spune ceva despre caracterul celui care procedează într-un asemenea mod.

Un profesor de seminar a rezolvat această problemă. Atunci când cineva întreba dacă poate cita şi alţi autori el răspundea: (Citez) „Poţi paşte pe păşunile altora dar să dai propriul lapte” (Am încheiat citatul). Aceasta însemna că puteai citi ceea ce au scris alţii dar trebuia să pui totul în termenii propriilor gânduri. Eşti perfect îndreptăţit să faci acest lucru.

Iată aşadar că am vorbit despre câţiva dintre paşii foarte importanţi în ceea ce priveşte studiul Bibliei. Mai sunt încă doi paşi de făcut, paşi care au de a face, aş îndrăzni să spun cu rezultatul studiului nostru. De aceea vreau să vorbesc despre ei în cadrul următoarei sesiuni.

Până atunci doresc să accentuez cât de important este pentru obţinerea unor informaţii corecte, profitabile, deosebit de valoroase, să urmărim paşii despre care am vorbit. Este foarte important să ne plecăm în rugăciune şi să cerem călăuzirea Duhului Sfânt care prin procesul Iluminării va face din Cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt viu pentru noi. Citirea este condiţia nemijlocită de a avea acces la Cuvânt. Apoi Studiul şi Meditaţia ca mijloace de aprofundare vor face ca adevărurile dobândite să fie mult mai bogate şi mai bine însuşite. Raportarea lor la ceea ce au scris şi alţii,  este de asemenea de mare folos.

Aşa că prieteni dragi, trataţi acest studiu cu maximum de seriozitate. Scrieţi-ne dacă doriţi mai multe informaţii. Va fi plăcerea noastră să putem răspunde oricăror  solicitărilor. Dar sunt sigur că Dumnezeu se bucură şi mai mult atunci când veţi face această investiţie de timp şi efort iar El va binecuvânta cu siguranţă viaţa voastră.

 

Rămâneţi cu har şi pace!