Itinerar Biblic Ep. 1048 – APOCALIPSA Cap. 13:6-18

 

Dragi ascultători, revenim la capitolul 13 al cărţii Apocalipsa, acolo unde Ioan ne descrie activitatea Antihristului.

Am ajuns deja la versetul 6 şi iată ce spune Ioan despre fiara care îl reprezintă pe Antihrist:

v.6  Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer.

Cred că aceasta este îngrozitoarea limită până la care ajunge blasfemia Fiarei. El este împotriva Domnului Hristos şi a Bisericii care sunt în ceruri. Mulţumim lui Dumnezeu că Biserica nu mai este pe pământ în acea vreme. Se întâmplă totuşi ceva ce nu prea ştiu cum să explic.

v.7  I s’a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s’a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

v.8  Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n’a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.

„I s-a dat să facă război cu sfinţii!”  Care sfinţi? Cred că este vorba de sfinţii din vremea Necazului cel Mare, pentru că vor fi sfinţi în această perioadă. Ei bine ei se vor confrunta cu mari probleme. Dumnezeu va îngădui ca ei să fie martirizaţi iar Satan o va face pentru a câştiga simpatia celorlalţi. Este ceea ce ne spune Ioan aici, în versetul 8:

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina!” Toţi aceştia care i se vor închina însă, sunt oameni pierduţi din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Este ceea ce citim în continuarea versetului 8. Ei sunt „[…]toţi aceia al căror nume n’a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.”

Celebrul predicator englez Spurgeon obişnuia să spună:  „Mă bucur că numele meu a fost scris în Cartea Vieţii Mielului înainte ca eu să ajung acolo pentru că dacă Dumnezeu ar fi aşteptat ca eu să ajung acolo, niciodată nu m-ar fi ales!”  Lucrul acesta este valabil pentru toţi sfinţii atât cei din epoca Bisericii cât şi din perioada Necazului cel Mare.

Aceasta va fi cea mai neagră oră din istoria lumii…biserica însă, repet, nu va fi aici. Nu ştiu dvs, dragi ascultători, dau eu unul sunt bucuros că nu voi traversa o asemenea perioadă. Nu voi fi sub dominaţia Antihristului. Eu aştept venirea Domnului Hristos.

v.9  Cine are urechi, să audă!

v.10  Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

Aceasta este, fără îndoială, o declaraţia impresionantă a lui Dumnezeu. Ea se referă la orice persoană de pe acest pământ  şi este o invitaţie la a asculta ceea ce spune Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important pentru noi oamenii. În Epistola către Romani, cap. 10:17, apostolul Pavel ne vorbeşte despre importanţa acestui cuvânt: „ Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”

Auzirea Cuvântului lui Dumnezeu este importantă în formarea credinţei noastre. Numai că vedeţi, auzirea noastră este adesea selectivă. Cu alte cuvinte auzim, ascultăm numai ceea ce vrem să ascultăm. Aşa că această invitaţie făcută de Dumnezeu nu este întâmplătoare: „Cine are urechi să audă!” Poate că cineva se întreabă – Dar nu au toţi oamenii urechi? Ba da! Numai că, aşa cum spuneam, nu toţi vor să asculte.

Am avut un vecin pensionar a cărui soţie, o persoană minunată, dealtfel, vorbea foarte mult. Nu ştiu dacă aceasta era cauza pentru care vecinul meu purta proteză auditivă, dar l-am observat că atunci când avea de lucru pe afară îşi scotea proteza. Odată, pe când curăţa un pom de crengi uscate, soţia sa a venit lângă el şi preţ de câteva minute a tot vorbit şi gesticulat. La un moment dat a observat că el nu avea proteza auditivă. Ţipând a întrebat: „Ai auzit ceva din ce ţi-am spus!” Imperturbabil, el şi-a văzut mai departe de lucrul său iar soţia a plecat! Cred că era exact ceea ce îşi dorea şi el! El ieşise să cureţe pomii nu să facă conversaţie.

Sunt mulţi oameni care nu au proteza auditivă când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu şi aceasta pentru că nu vor să asculte de ceea ce le spune Dumnezeu.  Dorinţa mea sinceră este ca orice om din ţara noastră să poată auzi cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul acestor studii biblice transmise prin intermediul radioului. Este ceea ce vrea şi Dumnezeu. El spune: „Cine are urechi să audă!” Cu alte cuvinte, toţi să audă! Este, dragi prieteni, vorba aici atât despre alegere cât şi despre voinţa liberă a omului. Dumnezeu alege întreaga omenire şi ne face invitaţia de a asculta. Pe de altă parte el ne îndeamnă să auzim dar nu ne obligă. În ceea ce priveşte mântuirea, acesta este modul în care lucrează Dumnezeu. El oferă, dar nu obligă!

Dar să luăm aminte şi la mesajul asupra căruia ne atrage Dumnezeu atenţia: „Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie.”

Nu cred că ceea ce spune Ioan aici ni se adresează, ţie şi mie, dragul meu ascultător. Cel puţin aşa sper! Spune aceasta având în vedere faptul că începând cu capitolul 4, Apocalipsa se ocupă de viitorul care transcende Biserica. Cu alte cuvinte, lucrurile prezentate în această secţiune nu mai vizează biserica deoarece ea nu va mai fi pe pământ. Atunci cui se adresează Dumnezeu?

El se adresează acelor sfinţi care vor fi în lume la acea vreme. Amintiţi-vă că pe perioada Necazului cel Mare Antihristul va fi dictatorul care va conduce lumea. Oamenii nu vor putea vinde sau cumpăra fără permisiunea sa. Nu vor putea să călătorească fără permisiunea sa. El va conduce lumea aşa cum nimeni nu a mai făcut-o până atunci. De aceea Dumnezeu le spune celor ce sunt ai Lui: „Nu vă opuneţi lui!” În primul rând pentru că nu vă va ajuta cu nimic! Apoi aceasta este „răbdarea şi credinţa sfinţilor din acele zile!”

Dragul meu, cel ce va rămâne în lume în acea vreme va trebui să îndure cu stoicism groaznicele încercări la care va fi supus orice copil al lui Dumnezeu.

Se pare că Dumnezeu se va retrage din lume iar conducerea acesteia îi va fi încredinţată lui Satan. Astăzi, Duhul Sfânt se află în lume şi El atenuează împotrivirea lumii faţă de Dumnezeu. El este cel care mai împiedică manifestarea răului! Fără intervenţia sa lumea aceasta ar fi deja un iad. Dacă aşa stau lucrurile acum când Duhul Sfânt este încă prezent, încercaţi să vă imaginaţi ce se va întâmpla când Duhul Sfânt nu va mai interveni….Satan va beneficia atunci de conducerea lumii. Aşa cum am mai spus, Dumnezeu va îngădui acest lucru pentru ca nimeni să nu poată spune, nici măcar Satan că nu a avut ocazia să dovedească de ce este în stare. Dumnezeu îi acordă şi lui şansa de a dovedi ce poate! Nădejdea este aceea că lucrul acesta va fi pentru o scurtă perioadă de timp aşa cum a spus şi Domnul Isus (Vezi Matei 24:22).

Aşadar, dragi ascultători, prima fiară reprezintă un lider politic, o persoană ce are o putere ce va influenţa întreaga lume. Ajungem acum la cea de a doua fiară, fiara care iese din pământ şi reprezintă liderul religios.

v.11  Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.

Această fiară este mai uşor de identificat decât prima. De fapt, odată ce stabileşti cine este prima fiară, nu mai este atât de dificil îna  înţelege cine este a doua.

Prima fiară iese din mare iar a doua din pământ. Care este diferenţa? Marea reprezintă oamenii acestei lumi. Marea mulţime a omenirii de astăzi este asemenea unei mări agitate.

Pământul din care se ridică aceasta a doua fiară simbolizează Palestina şi este natural să presupunem că ea vine din Israel.  El este un mesia si Israelul nu-l va accepta daca nu va veni din patria lui, daca nu va fi unul de-al lor.

Este interesant elementul pe care îl prezintă Ioan aici: „avea coarne ca un miel”. Aceasta sugerează imitarea Domnului Isus. Prima fiară s-a opus Domnului – este Antihristul. A doua fiară îl imită pe Domnul Isus.

Şi ea este antihrist, devreme ce „anti” mai înseamnă şi „în locul a ceva”. Cu alte cuvinte această fiară vine deghizată în aşa fel încât lumea să o confunde cu Domul Isus. Are două coarne ca de miel, dar este de fapt un lup îmbrăcat în blană de oaie. El încearcă să-l imite „mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Diferenţa majoră este tocmai aceasta: fiara nu poate ridica păcatul lumii. Dimpotrivă, el va multiplica păcatul îl ca intensifica. Fiara nu vine să facă propria-i voie ci va împlini voia primei fiare. El este un Hristos fals. El va vorbi despre dragoste dar în realitate este o creatură periculoasă la fel ca prima fiară, înşelând lumea.

Domnul Isus a spus: „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori.” (Matei 7:15)

Această a doua fiară este suma tuturor profeţilor falşi, este un antihrist. Este nevoie de două persoane pentru a împlini ceea ce a împlinit Domnul Isus şi nici aşa nu pot împlini tot ceea ce a împlinit El. Satan are însă nevoie de două persoane pentru a-l imita pe Domnul Isus.

Din nou, Domnul Isus a spus: „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24)

Acest profet fals este un fel de Ioan Botezătorul al Fiarei. Este unul care anunţă marea personalitate a Satanei. Unii l-au identificat cu regele Saul sau cu Iuda Iscarioteanul, ceea ce mie mi se pare doar o supoziţie ce nu poate fi demonstrată.

FIARA SĂLBATICĂ  – DELEGĂ  AUTORITATE

v.12  Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Cea de a doua fiară are autoritate delegată de prima fiară ceea ce o face subordonată acesteia. În acelaşi timp însă pare a-i fi egală deoarece are aceeaşi putere ca şi ea.

Un alte aspect legat de această fiară este acela că ea iniţiază o mişcarea care va conduce la exterminarea curvei prezentată în cap. 17 din Apocalipsa. Aceasta reprezintă biserica falsă care va traversa perioada Necazului cel Mare. De fapt, dacă ne uităm cu atenţie la limbajul folosit de Ioan în această împrejurare, vom observa că el nici nu-i conferă demnitatea, ce s-ar cuveni în mod normal când este vorba despre biserică, ci o numeşte curvă. Adevărata biserică, care la acel moment părăsise de mult pământul, este numită mireasa lui Hristos. Aici avem însă ultimul vestigiu al unei biserici apostate.

Profetul fals va oferi lumii un nou obiectiv al închinării – prima fiară, Omul Păcatului, ultimul dictator (vezi Daniel 11:36-39; Matei 24:24; 2 Tesaloniceni 2:3-10) Aici ni se prezintă această teribilă făptură care va înălţa o altă teribilă creatură pentru a primi închinare din partea oamenilor.

Doresc să vă atrag atenţia asupra unui aspect ce apare la ambele fiare: „rana de moarte fusese vindecată.” Aceasta ar putea fi o indicaţie a faptului că atât prima cât şi a doua fiară au puterea de a înfăptui miracole. Este totuşi vorba de o minciună, de o mare înşelăciune care va afecta lumea în acea vreme.

Să mergem mai departe:

v.13  Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa oamenilor.

v.14  Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.

Acesta fals profet este un înfăptuitor de minuni (vezi Matei 24:24) şi Domnul Isus ne-a atras atenţia cu privire la acest lucru. În înşelăciunea pe care o pune la cale el îl imită pe Ilie aducând foc din cer jos pe pământ. El este o combinaţie între Iane şi Iambre. Vă mai aduceţi aminte episodul? „Dar Faraon a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toţi şi-au aruncat toiegele, şi s’au prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor.” (Exod 7:11-12)

Cu alte cuvinte, ei erau magicieni abili, dar  şi însoţiţi de puterea diavolului. Această fiară, al sfârşitul timpului va avea şi ea putere diabolică.

În Matei 3:11 citim: „Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.”  Ioan Botezătorul a specificat cât se poate de clar că el nu are nimic de a face cu focul. Aşa că Fiara va încerca să-l imite pe Ilie.

Acest profet se joacă cu focul până când, în cele din urmă, va fi aruncat într-un iaz de foc (vezi Apoclipsa 19:20). Această lume este indusă în eroare cu excepţia celor ce sunt ai lui Dumnezeu. Ei nu pot fi înşelaţi. Ei ştiu la ce să se aştepte şi au de partea lor Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îi luminează.

Acest profet fals arată cine este şi prin imaginea creată omului păcatului. Cuvântul grecesc pentru imagine este eikon care înseamnă asemănare. Marea realizare a acestei fiare este asemănarea cu fiara a cărei rană de moarte a fost vindecată. Este interesant de notat că Domnul Isus nu a îngăduit să rămână nimic în urma sa din aparenţa Sa fizică.

El nu ne-a lăsat în urma sa nici statui, nici tablouri…A! Că oamenii au vrut să facă aceste lucruri este altceva, dar Domnul Isus nu a iniţiat nimic din toate acestea.

Spre deosebire de Domnul, fiara va instala la Ierusalim o imagine care să o reprezinte şi cred că la ea se referea Domnul Isus când spunea: „De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii‘, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfînt‘ -cine citeşte să înţeleagă! –„(Matei 24:25). Aceasta este „urâciunea pustiirii” care va apărea şi fără a fi dogmatici putem spune că aceasta este imaginea Antihristului, prima fiară.

FIARA – ÎNŞELĂCIUNEA RĂSPÂNDITĂ ÎN ÎNTREAGA LUME

v.15  I s’a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

v.16  Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte,

v.17  şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

„ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei!”. Cuvântul din limba greacă pentru suflare este pneuma.  Acesta va fi un tip nou de idol. Isaia şi alţi profeţi, au menţionat că un idol nu poate vorbi. Pavel menţionează şi el acest aspect. Iată că aici avem un idol care va vorbi. Cred că atunci când va apărea, oamenii de ştiinţă ai lumii vor veni să examineze această făptură. În cele din urmă vor admite că nu înţeleg, nu-l pot explica şi trebuie să recunoască că este un miracol. Acest fapt va determina întreaga lume să se întoarcă în închinare către Fiară.

Ajungând la acest punct, Fiara va uni religia cu afacerile pentru că oricine va dori să facă afaceri va avea nevoie de semnul fiarei. În vremea lui Ioan soldaţii purtau însemnele condamnaţilor lor, sclavii pe cele ale stăpânilor lor, chiar şi persoane ce aparţineau de un anumit templu aveau însemnele lor specifice. De exemplu, se cunoaşte un caz în care Ptolemeu a însemnat toţi evreii din Alexandria cu o frunză de iederă, acesta fiind simbolul lui Dionisos.

În zilele moderne noi avem tot felul de numere şi coduri. Un ziarist a scris chiar că va veni timpul când fiecare va avea un număr alocat ce va reprezenta cheia tuturor nevoilor sale. Nu cred că ziaristul acesta este un profet dar iată că premisele împlinirii Scripturii există. Care este semnul fiarei? Nu ni se spune chiar dacă mai mulţi cercetători au făcut tot felul de presupuneri.

FIARA – RECUNOAŞTEREA

v.18  Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

„Aici este înţelepciunea!” – pare a fi mai degrabă o afirmaţie ironică dacă avem în vedere mulţimea speculaţilor făcute pe tema lucrurilor prezentate până acum şi mai ales în jurul acestui verset.

Nu se poate să nu fi auzit de acest număr şi de faptul că a fost asociat cu anumite persoane, ţări sau organizaţii. În limba greacă, cuvântul este unul foarte frumos:

Hexakosioi – 600; hexekona – 60; hex- 6

O valoare numerică este ataşată fiecărei litere dar trebuie să o lăsăm aşa cum este având în vedere că numărul Fiarei şi semnificaţia lui vor fi dezvăluite într-o anumite zi! Din păcate mult prea mulţi s-au grăbit săi dezvăluie semnificaţia şi taina.

Personal, nu cred că trebuie să ne pierdem timpul încercând să identificăm o persoană reprezentată de acest număr. Mai degrabă noi trebuie să-l prezentăm pe Domnul Isus la cât mai multe persoane posibil, pentru a reduce, astfel, numărul celor care vor trece prin Necazul cel Mare şi vor fi nevoiţi să cunoască numărul fiarei.

Eu unul nu sunt curios să cunosc acest număr şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu voi avea nevoie să-l cunosc. Mă alătur şi eu Apostolului Pavel şi afirm că dorinţa mea este  „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filipeni 3:10-11)

Cred că lucrul pe care trebuie să-l reţinem cu adevărat este că prima fiară este un om. Aspectul acesta este încă un îndemn să nu ne încredem în oameni. De fapt Dumnezeu a dat deja acest sfat tuturor celor care vor sa-l asculte: „ Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate inima dela Domnul! Căci este ca un nenorocit în pustie, şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într’un pămînt sărat şi fără locuitori. Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lîngă ape care-şi întinde rădăcinile spre rîu; nu se teme de căldură, cînd vine, şi frunzişul lui rămîne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.“ (Ieremia 17:5-8)

Dragii mei, pasajul acesta nu-mi stârneşte nici o curiozitate în ce priveşte rezolvarea enigmei numărului Satanei. În schimb mă face să mă apropii şi mai mult de Domnul Isus pentru a fi sigur că noi voi ajunge să trec prin Necazul cel Mare.

Mă rog ca şi cu voi, dragi ascultători, să se întâmple la fel.

Fiţi binecuvântaţi!