Itinerar Biblic Ep. 0928 – 1 Ioan – Cap.3 Vers.5-9

Itinerar Biblic Ep. 0928 – 1 Ioan – Cap.3 Vers.5-9

5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 6. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 7. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. 8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. (1 Ioan 3:5-9)