Itinerar Biblic Ep. 0926 – 1 Ioan – Cap.2 Vers. 24-29

Itinerar Biblic Ep. 0926 – 1 Ioan – Cap.2 Vers. 24-29

 

24. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. 25. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. 29. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. (1 Ioan 2:24-29)