Itinerar Biblic Ep.0415 – ROMANI Capitolul 15

 

Tema: înțelegere pentru un frate mai slab, consolidarea evreilor și a neamurilor într-un singur trup, continuarea mărturiei personale ale lui Pavel.

Dragi prieteni, ne-am uitat până acum la marile principii care îl ghidează pe creștin. În capitolul precedent am văzut două dintre aceste principii: convingere și conștiință. În cele ce urmează ne vom opri la cel de-al treilea: înțelegerea pentru un frate mai slab, idee ce este continuată din capitolul 14.

În primele trei versete subiectul este separarea.

Vom vorbi apoi despre consolidarea evreilor și a neamurilor într-un singur trup care să îl slăvească pe Dumnezeu, iar, în final continuarea mărturiei personale a lui Pavel  ca apostol al neamurilor, și mai ales al Românilor.  Acest capitol cuprinde cel mai important argument al epistolei către Romani.

Către finalul capitolului Pavel se întoarce către relațiile personale.

O remarcă trebuie făcută aici. Criticile radicale au pus la îndoială autenticitatea ultimilor două capitole ale episolei către Romani.

Fără a avea un motiv bine întemeiat (valid) sau vreo atestare documentară, autoritatea lui Pavel asupra acestor două capitole a fost respinsă.

Bauer a fost cel care a ajuns la această concluzie. Astăzi însă autoritatea lui Pavel este pe deplin restabilită, și noi putem conclude acest lucru cu această afirmație  a lui Kerr din cartea sa : Introducere în Studiul Noului Testament: “În ciuda tuturor acestor obiectii, integritatea acestor epistole este acum o certitudine”.

Să continuăm deci cu înţelegerea pentru un frate mai slab.

Romani 15:1

v.1 Noi, cari sîntem tari, sîntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă înşine.

Acest al treilea principiu călăuzitor ar trebui să guverneze în viața oricărui creștin.

Atunci când inviți la tine acasă un creștin care nu mănâncă carne nu te apuca să faci grătare în bucătărie. Lucrul acesta s-ar putea să-l ofenseze.

Sunt lucruri pe care nu le facem din pricina altora şi este bine.

De exemplu, nu-mi mai amintesc când am fost ultima dată la un film. Cineva ar putea să spună: O, tu ești unul dintre aceia care s-au separat de ceilalți și care nu merg la filme.

Poate că tu poți să mergi  – și nu te judec pentru asta – dar eu unul nu pot. Unul dintre motive este chiar aici: înțelegerea pentru un frate mai slab.

„Noi suntem puternici” ar putea afirma unii, și eu sunt printre aceeia. Cred ca aș putea merge la film fără sa-mi pierd părtășia cu Domnul – dar sunt sigur că unele dintre filme m-ar desgusta foarte mult.

Dar se poate foarte simplu ca un frate mai tânăr să fie influențat și relația lui cu Cristos să fie stricată din cauza acestor filme. Așa că noi cei care ne considerăm tari ajungem să purtăm pe umerii noștrii infirmitățile fraților noștrii mai slabi.

Pavel se identifică ca fiind unul dintre cei tari, dar el insistă că cei puternici și tari să arate înțelegere (considerație) pentru sentimentele și prejudecățile credincioșilor mai slabi.  El scrie Corintenilor: 1 Corinteni 8:13 : De aceea, dacă o mîncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mînca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.  Cu alte cuvinte Paul spune: „Eu pot mânca carne. Îmi place o friptură de porc. Dar nu am să o mănânc dacă acest lucru îl va ofensa pe fratele meu”. Paul spune deasemenea:       1 Corinteni 10:24:  Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.” Sau: Galateni 6:2.” Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.” Ce spuneţi de asemenea sfaturi?

Să revenim la capitolul 15 din Romani:

Romani 15:2

v.2  Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.

„Pentru edificarea lui pozitivă” cum ar putea suna zidirea altora. Aceasta  înseamnă să privești la creșterea lui.

Obiectivele oricărui creștin trebuie să aibă ca finalitate edificarea (creșterea) semenului lor. Desigur, semenului nostru nu trebuie să i se facă o plăcere în detrimentul nostru. Pavel spune în  1 Corinteni 9: 19-20 : Căci, măcar că sînt slobod faţă de toţi, m’am făcut robul tuturor, ca să cîştig pe cei mai mulţi. 20  Cu Iudeii, m’am făcut ca un Iudeu, ca să cîştig pe Iudei; cu ceice sînt supt Lege, m’am făcut ca şi cînd aş fi fost supt Lege (măcar că nu sînt supt Lege), ca să cîştig pe ceice sînt supt Lege;”

Mulți oameni îl critica pe Pavel și nu pot să înțeleagă de ce el era sub jurământ evreiesc, de ce își rădea capul sau de ce mergea la templu la Ierusalim. Vei înțelege dacă vei pricepe ceea ce spune Pavel aici: 1 Corinteni 9:20.

Acum haideti să ne amintim că suntem încă în zona lucrurilor îndoilnice., lucruri  care nu sunt menționate în Scriptură ca fiind greșite. Să ne reamintim exemplu cu mersul la film. Deci, ar trebui să mă duc la filme? Da, dacă acest lucru ar câștiga pe cineva pentru Cristos.

Aici cineva ar putea întreba: „Până unde ar trebui să mergem? Ei bine, știu un grup care a fost să vadă un spectacol burlesc. Eu consider că acest lucru este grețit. Știu o fată care a început să frecventeze cluburi de noapte și să bea cu prietenii ei , gandindu-se că v-a putea ca la un moment dat să le fie mărturie. Dar lucrurile nu s-au terminat chiar așa. Ea a devenit o alcoolică și nu a mai putut caștiga pe nimeni pentru Cristos.  Eu pot să demonstrez cu Scriptura că aceste lucruri sunt greșite.

Oricum, pentru că Scriptura nu este explicită în ceea ce privește multe lucruri din societatea contemporană, ni s-au dat aceste principii marețe, trei principii ale separării.

1 –  Convingerea. Orice faci să fie făcut cu entuziasm pentru că vom fi convinți în mintea noastră că ceea ce facem este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem.

2 –  Conștiința. Comportamentul nostru trebuie să fie în așa fel încât să nu ne uităm înapoi cu mustrări de conștiință.

3 – Consideratie (Înțelegere). Trebuie să arătăm înțelegere pentru sentimentele si prejudecătile credincioților mai slabi.

Romani 15:3

v.3  Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuş; ci, după cum este scris: ,,Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.„

Aici este un citat din Psalmul 69:9. Acesta este un psalm care blastamă dar este și un psalm mesianic. Cristos nu s-a pus pe el însuși sau interesele sau plăcerile lui mai presus.

Stifler crede că Isus este prezentat aici mai mult ca un argument decât ca un exemplu. El scrie: ” Scriptura nu este un loc în care Cristos este arătat numai ca exemplu, pentru că nici un om nu a fost salvat sau sfintit de un exemplu”. Întotdeauna când Cristos este dat ca exemplu ne este dat numai ca o reamintire a harului lui Dumnezeu.”

Dar să trecem mai departe la următoarea temă abordată de Pavel şi anume “Consolidarea evreilor si a neamurilor ca un singur trup”.

Pavel începe acum să vorbească despre faptul că evreii și neamurile sunt un sigur trup pentru al glorifica pe Dumnezeu.

Romani 15:4

v.4  Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi nu prin mîngîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

Vechiul Testament, de exemplu, are o aplicație definită pentru creștinii de astăzi.

Primesc frecvent scrisori de la oameni care spun: „Nu am știut că Vechiul Testament este atât de practic” sau ” Nu am realizat că Vechiul Testament are atâta însemnătate pentru noi astăzi. Nu am știut că vorbește atat de mult despre Cristos”.

Pavel spune aici că aceste lucruri au fost scrise pentru învătătura noastră.

În opinia mea, cel mai mare păcat în biserica lui Isus a acestei generații este ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori am auzit oameni importanți din biserică care spuneau: ” Ei bine, eu nu știu atât de multe din Biblie, dar…” și apoi oferă propria opinie, care de multe ori este în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu.

De ce nu știe atât de mult din Biblie? Aceste lucruri a fost scrise demult şi au fost scrise pentru învătătura noastră.

Dumnezeu vrea ca tu să cunoști cuvântul Lui. Ca persoană importantă în biserica ta, simți că este ignorant cu privire la Cuvantul lui Dumnezeu? Ei bine cred că ar fi timpul să te pui pe treabă și să cauți ce are Dumnezeu să îți spună în Cuvântul Lui. Ignorarea Bibliei este cel mai mare păcat al timpului – în și  afara bisericii, dragii mei. Pavel spune că aceste lucruri au fost scrise pentru ca noi să învățam din ele.

Cu ce te-ar ajuta cunoașterea Bibliei? Îţi spui probabil.

Pentru că prin răbdarea și comfortul oferit de Scriptură să avem sperantă. Cuvântul lui Dumnezeu oferă răbdare, comfort și speranță. Nu vei găsi sperață în ziarul pe care îl citești zilnic. Și nici în literatura modernă. Uită-te în orice domeniu și vezi dacă găsești speranță. Cu sigurantă nu vei găsi. Este atât de întunecat și deprimant când privești la lumea din jurul tău.

Dragul meu prieten, singurul loc în care vei găsi o speranță reală este Cuvântul lui Dumnezeu.

Pavel le spune Corintenilor: 1 Corinteni 10:11: „ Aceste lucruri li s’au întîmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste cari au venit sfîrşiturile veacurilor.”

. Atunci când învătăm despre viața lui David, mai mulți oameni mi-au spus ce încurajare a fost pentru ei David. O persoană mi-a spus că atunci când a trecut printr-o perioadă mai grea a vieții sale  studiul vieții lui David l-a salvat de la sinucidere. Ei bine, acestă este motivul pentru care Dumnezeu a pus aceste lucruri în Cuvântul Lui. Dumnezeu a pus păcatul lui David în fața noastră – și acesta nu era un lucru prea placut – dar a facut acest lucru pentru învățătura noastră.

Tot în Vechiul Testament a fost  scris pentru ca noi să învățăm, să primim răbdare și comfort și pentru a aduce sperantă în viețile noastre.

Romani 15:5

v.5    Dumnezeul răbdării şi al mîngîierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;

Pavel ne spune aici să ne rugăm ca binecuvântările care sunt primite prin cuvântul lui Dumnezeu să aibă efect și asupra evreilor și asupra neamurilor în trupul lui Cristos – pentru a demonstra că ei se iubesc și au înțelegere unii pentru alții.

Romani 15:6

v.6  pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

Ar trebui să existe o așa armonie în lauda lor pentru ca ei să reveleze unitatea între credincioși.

Se spune că într-un oraş erau mai multe biserici: o biserică metodistă, una baptistă, si una presbiteriană.

Se spune că , într-o noapte cei de la biserica metodistă cântau:” Vor fi oare stele în coroana mea?” Iar cei din biserica presbiteriana cantau și ei: „nu nici una, nu nici una”. Cei de la biserica baptistă cântau: „O ce glorie va fi acolo pentru mine”.

Ei bine, aceasta nu este decât o povestioară. Sunt convins că povestea nu este întru totul adevărată dar uneori în zilele noastre am putea găsi exemple asemănătoare. Cred că bisericile ar trebuie să cânte la unison, indifferent de denominaţia din care fac parte:” Laudati-l pe Domnul dela care vin toate binecuvântările”. Aceasta este mărturia care ar trebui să fie arătată lumii întregi dragii mei.

Romani 15:7

v.7  Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v’a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Dați-mi voie să vă ofer o altă variantă a acestui lucru: “De aceea primiti-vă unii pe altii așa cum Cristos v-a primit pe voi spre slava lui Dumnezeu.”

Dumnezeu îl primeste pe om – fie slab sau tare, bogat sau sarac, evreu sau neevreu – numai prin simpla acceptare a lui Cristos. Acum deci să lăsăm pe cel tare și pe cel slab să stea împreună în părtășie. Slava lui Dumnezeu este supremul obiectiv.

O scrisoare pe care am primit-o recent de la un pastor penticostal spunea: „Suntem de acord în așa de multe privințe încat nu trebuie să lăsăm una sau două diferențe să ne separe”.

Atunci când noi suntem de acord cu doctrinele credinței, deși pot exista anumite mici diferențe, noi trebuie să ne primin unii pe alții, așa cum Cristos ne-a primit spre slava lui Dumnezeu.

Romani 15:8-9

v.8  Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească făgăduinţele date părinţilor;

v.9  şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este scris: ,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi cînta Numelui Tău.„

Atunci când Cristos a venit în această lume el a venit ca ” Slujitor al circumciziei” – Apropo! Este singura dată când este menţionat acest lucru. Misiunea lui a fost limitată la națiunea lui Israel.

El a spus: Matei 15:24 :Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei lui Israel.„” A mai spus  apoi direct apostolilor: Matei 10:6 : „ci să mergeţi mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel.”

. Cristos a venit pe pământ acum aproape 2000 de ani.  El a venit să împlinească promisiunea făcută lui Avram, Isac și Iacov.  Dumnezeu a spus că din seminția lui Avraam va aduce Unul care va fi o binecuvântare pentru lume. Cristos a venit să fie o binecuvântare și pentru Evrei și pentru neamuri. El nu ar fi putut să fie „Isus” până nu s-ar fi născut din neamul lui Avram și al lui David și până când nu ar fi împlimit Legea. El a fost numit Isus după ce a fost circumcis. El a venit să împlimească întreg sistemul Mozaic.

Galateni 4:4-5: Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege, 5  ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Salvarea a venit în Israel prin Cristos pentru a confirma  și împlinii promisiunile Vechiului Testament. Și astfel, prin acestă metodă, salvarea a fost oferită și neamurilor. Numai neamurile pot spune că a fost mila lui Dumnezeu. Nici o promisiune nu fusese făcută părinților lor.  Acesta este motivul pentru care neamurile trebuie să-l slăvească pe Dumnezeu. Îi multumesc lui Dumnezeu că s-a descoperit ancestorilor mei. Ei erau  niste sălbatici și niste păgâni și nu meritau harul lui Dumnezeu.

Sintagma „Este scris” introduce patru citate din Vechiul Testament care arată că neamurile ar  trebui să-l laude pe Dumnezeu. Psalmul 18:49 Deaceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cînta spre slava Numelui Tău.

Cristos îl laudă pe Dumnezeu printre neamuri.

Romani  15:10

v.10  Este zis iarăş: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.„

Această afirmație este și în Deuteronom 32:43. Este afirmaţia ce concluzionează cântarea lui Moise, care este o recitare profetică a istoriei națiunii israel până la venirea Împărăției. Aici observăm că neamurile sunt invitate să se alăture Israeului în lauda către Dumnezeu.

Romani 15:11

v.11  Şi iarăş: ,,Lăudaţi pe Domnul, toate Neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.„

Acest lucru îl găsim în psalmul cel mai scurt (Psalmul 117:1). Este o invitație către neamuri de a se alătura Israelului pentru a-l slăvi pe Dumnezeu. Este interesant de notat faptul că cuvântul „toți” este întâlnit de două ori în acest pasaj.

Romani 15:12

v.12  Tot astfel şi Isaia zice: ,,Din Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui în El.„

Acest citat este din Isaia 11:10. Deși Mesia este din seminția lui David El va domni și peste neamuri. Este evidentă intenția clară a lui Dumnezeu de a determina neamurile să vină la Cristos. Unii au venit chiar din zilele lui Pavel și ei au fost primele roade. Amintiți-vă că Pavel le scria Romanilor, și biserica romană era o biserică asemanatoare bisericilor din ziua de astăzi.

Romania 15:13

v.13  Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentruca, prin puterea Duhului Sfînt, să fiţi tari în nădejde!

„Dumnezeu al speranței” este un alt nume al lui Dumnezeu care ne dă fiori.  O inimă credincioasă va găsi aici Piatra de Căpătâi (Rock of Ages) care este un adăpost pe timp de furtună. „Și Dumnezeul speranței să vă umple pe toți cu bucurie și  cu pace”.

Aceasta ar trebui să vă aducă studiul epistolei către Romani, dragi prieteni.

Sper că până aici va adus bucurie, pace și că v-a întărit credința.

Acesta este benedicția care încheie secțiunea doctrinală a epistolei către Romani.

De acum va urma mărturia personală a lui Pavel mărturie pe care o vom umări data viitoare.

Fie ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa peste noi  iar noi, la rândul nostri să-I dăm slava  I se cuvine.