Itinerar Biblic Ep.0344 – 1 SAMUEL Capitolul 28

Tema:

* Saul şi vrăjitoare din En-Dor

 

Dragi ascultători, ne întoarcem astăzi, cel puţin pentru câteva momente la Saul. De această dată el este prezentat într-o postură cu totul nouă, dar nu putem spune că este şi fericită. Dimpotrivă, este o nouă dovadă a neascultării lui.

Este vorba despre discuţia lui Saul cu vrăjitoarea de la En-Dor care ridică şi provoacă multe întrebări. Prima se referă, bineînţeles, la Samuel. L-a adus ea pe Samuel dintre morţi?

Cercetătorii Bibliei au oferit câteva explicaţii, care ar putea fi organizate în forma următoare:

  • unii consideră că nu a fost decât o înşelătorie şi că vrăjitoarea era ventrilocă;
  • alţii susţin că dorinţa puternică de a comunica într-un fel cu cei dragi care au murit îi face pe mulţi să cadă victime ale amăgirii;
  • o a treia categorie chiar crede că vrăjitoarea l-a adus pe Samuel din morţi. Această părere nu poate fi susţinută şi nu este în concordanţă cu restul Scripturii.

Dar, să ne apropiem de Scriptură şi să ne formăm singuri o părere, cerând călăuzirea Duhului Sfânt. Deci, capitolul 28, de această dată din prima carte a lui Samuel:

1 Samuel 28:1-4

v.1 Pe vremea aceea, Filistenii şi-au strîns taberile şi au făcut o oştire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiş a zis lui David: ,,Să ştii că vei veni cu mine la oştire, tu şi oamenii tăi.„

v.2  David a răspuns lui Achiş: ,,Ei bine, vei vedea ce va face robul tău.„ Şi Achiş a zis lui David: ,,De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul.„

v.3  Samuel murise. -Tot Israelul îl plînsese, şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau.

v.4  Filistenii s’au strîns, şi au venit de au tăbărît la Sunem: Saul a strîns pe tot Israelul şi au tăbărît la Ghilboa.

 

Filistenii îşi adună din nou oştirea pentru a lupta împotriva lui Israel. David nu le-a făcut nici o promisiune clară cum că îi va ajuta în războiul cu israeliţii. Este sigur că ar fi evitat o asemenea implicare, dacă ar fi fost posibil. Saul şi-a adunat trupele la Ghilboa.

v.5  La vederea taberii Filistenilor, Saul a fost cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a apucat inima.

v.6  Saul a întrebat pe Domnul şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim…, nici prin prooroci.

v.7  Atunci Saul a zis slujitorilor lui: ,,Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s’o întreb.„ Slujitorii lui i-au zis: ,,Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.„

De vreme ce Dumnezeu nu-i mai vorbea lui Saul, în disperarea sa, el a apelat la Satan. Vrăjitoarea din En-Dor era probabil ventrilocă. Eu cred că era pe jumătate falsă şi pe jumătate acaparată de spiritism.

Aş dori să mă opresc puţin asupra acestui subiect. Noi trăim într-o vreme a senzaţionalului religios. Una din căile explorate de căutătorii de senzaţii tari este spiritismul modern sau necromanţia antică. Sigur că cel mai puternic argument al acestor oameni este vrăjitoarea din En-Dor. Ei spun că vrăjitoarea l-a adus pe Samuel din morţi. Întrebarea este: “A apărut Samuel din morţi cu adevărat şi a comunicat cu Saul?” Dacă da, acesta este singurul incident de această natură din întreaga Scriptură.

Înainte de a răspunde la această întrebare aş dori să ne gândim la câteva lucruri absolut necesare pentru înţelegerea contextului. Scriptura condamnă practicarea necromanţiei. Să citim un fragment din Deuteronom 18:9-14 pentru a ne lămuri asupra acestui subiect: “După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta.”

Dragii mei nu ştiu cum vedeţi voi lucrurile dar mie mi se pare că  trăim într-o vreme în care se practică foarte multe din  cele menţionate aici.

În revista “Time” au apărut în urmă cu câţiva ani două ghicitoare. Conform articolului din revistă, foarte multe personalităţi de la Hollywood le consultaseră pentru a afla ce le rezervă viitorul. Nu de multă vreme, am văzut chiar pe unul din posturile tv o ghicitoare care se lăuda cu contacte la cel mai înalt nivel din lumea politică.

Acest lucru se întâmplă de foarte multă vreme, deşi nouă ni se pare că practicile acestea au luat un mare avânt în zilele noastre.

În 1947, The Guardian, organ de presă al Bisericii Angliei, a publicat un articol din care aş dori să vă redau câteva rânduri: (citez) “În ciuda unui procent mare de fraudă, înşelătorie, prefăcătorie şi citire a gândurilor, conştient sau inconştient, cu care trebuie să se lupte cercetătorul din domeniul psihicului, rămâne un nucleu de materie autentică ce nu poate fi explicat prin cunoştinţele noastre de astăzi, în afară de cazul în care acceptăm că personalităţile umane există dincolo de moarte şi că anumite persoane au puterea şi darul de a le contacta. Bisericile nu au de ce să se teamă de fenomenele psihice autentice.”(am încheiat citatul).

De atunci, dragii mei,  interesul pentru cititul în stele a crescut uimitor de mult. De asemenea, a luat amploare aşa-numită ştiinţă a fenomenelor de percepţie extrasenzorială. Foarte mulţi oameni au grijă să-şi cunoască horoscopul. Milioane de dolari intră în buzunarele astrologilor în fiecare an prin intermediul serviciilor pe care ei le pun la dispoziţia celor interesaţi de viitor.

Vreau să vă atrag atenţia asupra faptului că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, condamnă lucrurile de acest fel. Dumnezeu a judecat naţiuni întregi din trecut din cauza lor. Ba chiar nu l-a lăsat pe poporul Său să intre în Ţara promisă din cauză că s-a întors de la El la tot felul de astfel de practici abominabile.

Dragi prieteni, Scriptura ne avertizează clar cu privire la aceste practici atât de frecvente astăzi.

Dacă citiţi în Evanghelia după Luca 16:19-31 relatarea despre Lazăr şi omul bogat, veţi afla că bogatului i-a fost interzisă întoarcerea printre cei vii. I s-a spus că acest lucru nu este posibil.

Pavel, a fost răpit în cer dar nu a putut vorbi despre ce a văzut (2 Corinteni 12:2-4). În 2 Tesaloniceni 2:9, apostolul spune: “Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase.” Scriindu-i lui Timotei, Pavel spune: “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.” (1 Timotei 4:1).

Trebuie să vă spun, dragi ascultători, şi nu cred că este o noutate pentru voi, au apărut acum locuri şi grupări care îşi spun “biserici” şi în care oamenii se închină şi îl slăvesc pe Satan.

Dar vreau să spun, de asemenea, că Scriptura ne avertizează că toate acestea vor lua amploare în zilele din urmă. Deci, se impune mare atenţie.

Acum iată că Saul merge să vorbească cu vrăjitoarea din En-Dor.

v.8  Atunci Saul s’a schimbat, a luat alte haine, şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: ,,Spune-mi viitorul chemînd un mort, şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.„

v.9  Femeia i-a răspuns: ,,Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe ceice cheamă morţii şi pe ceice ghicesc viitorul: pentruce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?„

v.10  Saul i-a jurat pe Domnul, şi a zis: ,,Viu este Domnul, că nu ţi se va întîmpla niciun rău pentru aceasta.„

v.11  Femeia a zis: ,,Pe cine vrei să-ţi scol?„ Şi el a răspuns: ,,Scoală-mi pe Samuel.„

v.12  Cînd a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare, şi a zis lui Saul: ,,Pentruce m’ai înşelat? Tu eşti Saul!„

v.13  Împăratul i-a zis: ,,Nu te teme de nimic; dar ce vezi?„ Femeia a zis lui Saul: ,,Văd o fiinţă dumnezeiască sculîndu-se din pămînt.„

Observaţi de ce spaimă a fost cuprinsă vrăjitoarea. Ea vede fiinţe supranaturale ieşind din pământ.

v.14  El i-a zis: ,,Cum e la chip?„ Şi ea a răspuns: ,,Este un bătrîn care se scoală, şi este învelit cu o mantie.„ Saul a înţeles că era Samuel, şi s’a plecat cu faţa la pămînt, şi s’a închinat.

Dacă citiţi textul cu atenţie, vă veţi da seama că Saul nu l-a văzut pe Samuel. Vrăjitoarea, care nu-l văzuse niciodată pe Samuel în viaţă, a fost cea care a spus că a văzut un bătrân învelit cu o mantie. Sigur că au tras concluzia că este vorba de Samuel. Când ei au făcut această presupunere, acel bătrân a răspuns în numele lui Samuel pentru că demonii sunt capabili de a se întruchipa astfel.

Dragii mei, nu trebuie să uităm că Saul s-a pus cu totul la dispoziţia lui Satan şi Satan l-a luat în stăpânire. Deci, nu cred că avem suficiente argumente pentru a considera că cel pe care l-au văzut ei, dacă l-au văzut, a fost Samuel.

v.15  Samuel a zis lui Saul: ,,Pentruce m’ai turburat, chemîndu-mă?„ Saul a răspuns: ,,Sînt într’o mare strîmtoare: Filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S’a depărtat dela mine; nu  mi-a… răspuns nici prin prooroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.„

Saul este părăsit de Dumnezeu şi îi este groază de înaintarea filistenilor.

v.16  Samuel a zis: ,,Pentruce mă întrebi pe mine cînd Domnul S’a depărtat de tine şi S’a făcut vrăjmaşul tău?

v.17  Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mînile tale, şi a dat-o altuia, lui David.

v.18  N’ai ascultat de glasul Domnului, şi n’ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mîniei Lui: de aceea îţi face Domnul aşa astăzi.

v.19  Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mînile Filistenilor. Mîne, tu şi fiii tăi, veţi fi împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în mînile Filistenilor.„

Este interesant de observat faptul că nu este adăugat nimic nou aici. Saul nu obţine informaţii noi.

Samuel vorbise înainte de a muri despre respingerea, distrugerea şi moartea lui Saul. Este sigur că Saul nu a câştigat nici mângâiere, nici îndrumare, nici informaţii noi din incursiunea lui în lumea spiritelor.

Aceasta îmi aduce aminte de relatarea unuia dintre prietenii lui Iov. Prin felul în care începe să vorbească am zice că este vorba de o revelaţie extraordinară. Ascultaţi ce spune: “Un cuvânt s-a furişat până la mine şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare. În clipa când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine… Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul… Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor: ‘Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’” (Iov 4:12-17).

După ce acest om a trecut printr-o astfel de experienţă extraordinară şi prin aceste emoţii puternice, ce lucru nou a obţinut? Nimic. O altă traducere mai apropiată de original redă astfel versetul 17: “Poate omul muritor să fie mai drept decât Dumnezeu? Poate un om să fie mai curat decât Cel ce l-a făcut?” Acesta este adevărul limpede dragii mei. Duhul nu i-a descoperit nimic nou.

Dragii mei, doresc să vă atrag atenţia asupra unui lucru foarte important. Este evident, din relatarea incidentului cu vrăjitoarea, că Dumnezeu nu a fost implicat în el. În primul rând, Dumnezeu nu l-ar fi chemat pe Samuel – Saul spune clar că Dumnezeu nu-i mai vorbea. Deci, conform unui raţionament logic, trebui să ne întrebăm: Era Satan capabil să-l cheme pe Samuel din morţi?

Scriptura ne arată că numai Isus Hristos a comunicat cu morţii. Numai El poate vorbi morţilor. Saul fusese părăsit de Dumnezeu. În ceea ce-l priveşte, cerul este tăcut. Aşa că Saul apelează la iad. I-a apărut Samuel cu adevărat lui Saul? Aşa cum v-am spus au fost oferite mai multe explicaţii. Unii consideră că tot incidentul a fost o escrocherie. Ei nu cred că a fost ceva autentic în tot acest incident. Ei spun că vrăjitoarea era o ventrilocă şi că totul a fost o prefăcătorie. Şi eu cred că a fost o înşelătorie, dar pentru că ea a fost îngrozită de ceea ce s-a întâmplat, nu putem exclude factorul supranatural.

Vestitul magician Houdini a declarat la un moment dat că poate efectua 95% din lucrurile pe care pretinde spiritismul că le face. Chiar dacă 99% din ceea ce se întâmplă în spiritism este înşelătorie, ce se întâmplă cu procentul rămas? Eu cred că la En-Dor s-a întâmplat ceva supranatural, dar nu cred că Dumnezeu a fost implicat în vreun fel. Mai există o explicaţie pentru astfel de incidente şi aceasta este dorinţa oamenilor de a intra în legătură cu cei dragi care au murit. Mulţi sunt înşelaţi de dorinţa aceasta puternică şi sunt acaparaţi total de spiritism.

Mai sunt şi alţii care spun că vrăjitoarea l-a adus cu adevărat pe Samuel din morţi. O astfel de explicaţie nu poate fi susţinută de restul Scripturii. În prima carte a Cronicilor 10:13 este scris: “Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, şi pentru că a întrebat şi a cerut sfatul celor ce cheamă morţii.” Dumnezeu a condamnat această faptă a lui Saul.

Unii folosesc versetul din 1 Samuel 28:12 pentru a dovedi că Dumnezeu l-a făcut pe Samuel să apară: “Când a văzut femeia pe Samuel a scos un ţipăt mare şi a zis lui Saul: ‘Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!’”

Eu nu cred în această înşelătorie. Părerea mea este că a fost vorba de o întruchipare a unui duh fals, şi nu de Samuel. Dumnezeu nu-i mai vorbea lui Saul.

Mai rău, Saul nu mai vorbea cu Dumnezeu. Morţii nu pot comunica în nici un fel cu viii. Tot acest incident a fost de natură satanică de la început până la sfârşit.

Am spus că nu poate exista comunicare între cei morţi şi cei vii. Dar există o excepţie. Vreţi să auziţi un glas dintre cei morţi? Ascultaţi cu atenţie! “Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: ‘Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (Apocalipsa 1:17-18). Domnul Isus Hristos este Cel care deţine cheia Locuinţei morţilor şi a morţii. El S-a întors dintre cei morţi.

Aş dori acum să vă pun o întrebare: De ce vreţi să apelaţi la o vrăjitoare sau la un spirit despre care credeţi că vă pot da informaţii secrete? Dacă o astfel de persoană este cu adevărat în contact cu lumea spiritelor, informaţia vine din iad, nu din cer – pentru că şi iadul vorbeşte acestui pământ, nu numai cerul. Orice comunicaţie care vine pe această cale şi care pare supranaturală (şi poate fi supranaturală) vine din adâncul iadului. De ce să nu ascultaţi de Cel care a trecut prin uşa morţii şi a venit înapoi? El este singurul Om care a făcut această călătorie dus-întors. El spune: “Am fost mort. Acum sunt viu pentru veşnicie şi am cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” Dacă aveţi nevoie de informaţii, veniţi la El. Dacă aveţi nevoie de ajutor, veniţi la El! Dacă vreţi să fiţi mântuiţi, veniţi la El! El a trecut pragul morţii pentru mine şi pentru tine, dragul meu ascultător, şi a venit înapoi cu o putere extraordinară pe care o pune la dispoziţia tuturor celor ce sunt ai Săi.

Iată ce se întâmplă cu Saul în aceste momente:

v.20  Îndată Saul a căzut la pămînt cît era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; nu mai avea nici o putere, căci nu mîncase toată ziua şi toată noaptea.

v.21  Femeia a venit la Saul, şi, văzîndu-l foarte înspăimîntat, i-a zis: ,,Iată că roaba ta ţi-a ascultat glasul; mi-am pus viaţa în primejdie, ascultînd de cuvintele pe care mi le-ai spus.

v.22  Ascultă acum, şi tu, glasul roabei tale, şi lăsă-mă să-ţi dau o bucată de pîne, ca să mănînci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum.„

v.23  Dar el n’a vrut, şi a zis: ,,Nu mănînc nimic!„ Slujitorii lui şi femeia au stăruit de el pînă i-a ascultat. S’a sculat dela pămînt, şi a şezut pe pat.

v.24  Femeia avea la ea un viţel gras, pe care l-a tăiat în grabă; a luat făină, a frămîntat-o, şi a copt azimi.

v.25  Le-a pus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor lui, şi au mîncat. Apoi s’au sculat şi au plecat chiar în noaptea aceea.

Nu ştiu exact ce l-a speriat pe Saul. Cuvintele pe care le-a auzit, faptul că cineva îi vorbea, sau poate întreaga experienţă. Cert este că Saul se confruntă acum cu anunţarea judecăţii finale pentru viaţa de aici de pe pământ.

Aşa cum o să vedem, cuvintele pe care le-a auzit, se vor împlini întocmai. Atât el cât şi Ionatan vor pieri în luptă.

Dragii mei nu voi mai insista asupra acestui incident din punctul de vedere al veridicităţii experienţei. Se prea poate să fi fost o experienţă reală, sau  contrafăcută. Ceea ce este cert este că  Saul ajunsese în cele din urmă să se întâlnească cu ziua judecăţii.

Dragi prieteni, acesta este un lucru asupra căruia trebuie să medităm foarte serios. Lui Saul i s-a dat şansa să se întoarcă către Dumnezeu, dar el a preferat să meargă mereu în direcţia opusă. Nu cred că s-a mai gândit că într-o bună zi se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu.

De fapt, dragii mei, acesta este modelul general pe care inamicul lui Dumnezeu şi inamicul nostru îl foloseşte pentru a-i înşela pe oameni. Mai întâi le arată că sunt cineva, că îşi pot permite să-l sfideze de Dumnezeu. Apoi, îi convinge că ceea ce fac este corect, că nu se va întâmpla niciodată nimic. Apoi, atunci când omul este prins suficient de bine în mreaja lui dă cărţile pe faţă şi-l pune în faţa realităţii.

Cineva spunea că Satan are două unelte: o mantie şi o tobă. Mai întâi spune, “ Uite, intră sub mantia asta! Nimeni n-o să te vadă. Apoi, trage mantia şi începe să bată toba!

Dragii mei nu vă lăsaţi înşelaţi! Domnul nostru este cel ce mereu intră pe uşa din faţă, cel ce este întotdeauna cu cărţile pe faţă şi ştiţi de ce? Pentru că oferta Lui este cea reală. Cea care aduce viaţa.  Atunci, de ce-aţi prefera o minciună?