Itinerar Biblic Ep.0237 – Evanghelia după Ioan cap. 9:26- 10: 10

 

Rezumat

  • Întâlnirea orbului vindecat cu Domnul Isus.
  • Isus Uşa staulului.

Dragi ascultători,  Evanghelistul Ioan a relatat cu lux de amănunte vindecarea orbului din naştere. Este pentru noi, cred, o minunată lecţie şi provocare, totodată, să medităm cu mai multă seriozitate la minunile pe care Dumnezeu le face şi astăzi printre noi, minuni prin care ochii spirituali ai multora sunt deschişi.

Cred că specificaţia expresă făcută de Ioan cu privire la faptul că acel om era orb din naştere poate să producă un anumit paralelism cu cei care din naştere au ochii spirituali închişi. Din naştere dragii mei, suntem în incapacitate de a vedea minunata lucrare făcută de Dumnezeu pentru izbăvirea sufletelor pierdute al oamenilor.

Pe de altă parte, o lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim, este cea referitoare la reacţiile vis-à-vis de minunile făcute de Dumnezeu.

Din situaţia prezentată de Ioan, am putut observa reţinerea şi suspiciunea vecinilor celui ce fusese orb, dar şi teama părinţilor acestuia cu privire la consecinţele vindecării lui.

Dragi prieteni, este uimitor să vezi că sunt persoane care sunt mai degrabă contrariate atunci când Dumnezeu restaurează viaţa cuiva. Astfel de persoane se gândesc mai degrabă la ce se întâmplă cu ei, se gândesc cum îi va afecta pe ei “vindecarea” celuilalt în loc să se gândească cum ar putea ei fi vindecaţi.

O altă atitudine, deloc potrivită este cea a fariseilor. Iată ce spune Ioan în continuarea capitolului 9. Versetul 26:

v.26  Iarăş l-au întrebat: ,,Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?„

Fariseii sunt cu adevărat porniţi împotriva celui vindecat. Ei îşi dau toată silinţa să găsească o greşeală pe care să se bazeze pentru a arăta că nu a fost deloc o minune. Ei nu pot să nege pur şi simplu minunea pentru că au în faţa lor omul care fusese orb.

Vedeţi, oare nu sunt mulţi printre noi care se străduiesc să nege minunile Mântuitorului? Dar să mergem mai departe:

v.27  ,,Acum v’am spus„, le-a răspuns el, ,,şi n’aţi ascultat. Pentruce voiţi să mai auziţi încă odată? Doar n’aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!„

v.28  Ei l-au ocărît, şi i-au zis: ,,Tu eşti ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.

Omul care fusese orb începe să înţeleagă ce fac fariseii şi devine sarcastic, spunându-le: “Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!” Şi mai face o observaţie interesantă: “Vreţi să mai auziţi o dată?” Fariseii nu sunt numai orbi şi nu pot vedea Lumina lumii, ci sunt şi surzi şi nu pot auzi.

v.29  Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.„

v.30  ,,Aici este mirarea„, le-a răspuns omul acela, ,,că voi nu ştiţi de unde este, şi totuş, El mi-a deschis ochii.

v.31  Ştim că Dumnezeu n’ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

v.32  De cînd este lumea, nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

v.33  Dacă omul acesta n’ar veni dela Dumnezeu, n’ar putea face nimic.„

v.34  ,,Tu eşti născut cu totul în păcat„, i-au răspuns ei, ,,şi vrei să ne înveţi pe noi?„ Şi l-au dat afară.

Liderii religioşi îl fac cu ou şi cu oţet şi îl insultă pe orbul vindecat. Observaţi şi aici faptul că, atunci când omul nu are nici un răspuns apelează la ridiculizare. Fără să vrea, ei l-au făcut pe acest om să ajungă la o logică în urma căreia el ştie că numai un om de la Dumnezeu putea face o astfel de minune. Nu încape nici o îndoială că este vindecat, deci acest Om trebuie să fie de la Dumnezeu. Reţineţi că el încă nu Îl văzuse pe Isus.

Dragii mei, aceşti conducători religioşi nu au nici un răspuns. Ei nu pot distruge acest argument şi nici nu pot oferi o explicaţie satisfăcătoare. Faptele îi contrazic. Ce vor face? Ei decid să-l alunge pe orbul vindecat. El era alungat astfel nu numai din templu, ci şi din viaţa socială. Era acum printre marginalizaţii societăţii, fiindu-i interzis să ia parte la vreo acţiune religioasă sau socială.

Dar iată că vine timpul ca acest om să se întâlnească cu Domnul Isus.

v.35   Isus a auzit că l-au dat afară; şi, cînd l-a găsit, i-a zis: ,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?„

v 36   El a răspuns: ,,Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?„

v.37  ,,L-ai şi văzut„, i-a zis Isus, ,,şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.„

v.38  ,,Cred, Doamne„, I-a zis el; şi I s’a închinat.

Domnul Isus apare în scenă. Acest om luase apărarea Domnului Isus, ieşise câştigător din disputa logică pe care o avusese cu fariseii, dar fusese alungat de ei. Ce lucru minunat este să vedem că Domnul Isus a venit la el.

Dragul meu prieten, Isus este întotdeauna cel care îl caută pe om. Domnul îl pregătise pe acest om la fiecare pas. Acum omul trebuie să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus vine la el cu acea întrebare crucială: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” Experienţele prin care trecuse îi întăriseră credinţa şi îi limpeziseră gândirea. Domnul ştie că el este gata pentru pasul final. Omul acesta este deosebit de sincer şi deschis. El întreabă cine este Fiul lui Dumnezeu pentru ca să creadă în El. Orbul cel vindecat dorea din tot sufletul să vină la Domnul Isus, să meargă mai departe şi să-L cunoască. Domnul îi răspunde astfel: “L-ai şi văzut şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este!” Omul crede şi I se închină. Acesta este unul din cele mai frumoase momente ale credinţei din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru l-a luat pe omul acesta pas cu pas, l-a adus la picioarele Sale, unde el a putut spune: “Cred, Doamne!” şi I s-a putut închina.

Aceştia sunt paşii fiecărui păcătos. La început, suntem orbi. Suntem păcătoşi pierduţi şi nici măcar nu ne vedem adevărata stare. Apoi venim la Hristos. El ni Se revelează; ochii ni se deschid şi vedem cine este El şi ce a făcut pentru noi. Apoi întrebarea este: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” Răspunsul nostru poate fi acelaşi cu cel al orbului vindecat: “Cred, Doamne!” Şi vom cădea la picioarele Sale şi ne vom închina.

v.39  Apoi Isus a zis: ,,Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă orbi.„

Aceasta pare a fi o afirmaţie neobişnuită. Domnul spune că unii au ochi dar nu văd. Ei au ochi fizici, au vedere fizică, dar nu văd din punct de vedere spiritual. Dacă va recunoaşte cineva că este orb din punct de vedere spiritual şi va veni la Isus ca un orb, Isus îi va da vederea spirituală. Pavel scrie: “Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14).

Dragul meu prieten, dacă ai ajuns în prezenţa Domnului Isus, Lumina lumii, şi tot mai spui: “Ce este adevărul?” sau: “Nu văd în El Mântuitorul meu” sau: “Nu înţeleg ce înseamnă toate acestea”, atunci nu vezi nimic. Eşti orb din punct de vedere spiritual. Fariseii aveau ochi şi credeau că văd; erau oameni religioşi, puneau mult zel în religia lor şi, cu toate acestea, erau orbi.

Oamenii fără Dumnezeu sunt pierduţi. Ei sunt în întuneric. Dar Domnul îl face pe fiecare om să treacă printr-o serie de paşi. Dacă vreun om din mijlocul popoarelor păgâne vrea să afle despre Isus, Domnul va duce Evanghelia la omul acela. Omul care stă în biserică şi ascultă cum este predicat Cuvântul lui Dumnezeu şi aude Evanghelia se află în prezenţa Luminii. Această Lumină îi descoperă orbirea. Isus a spus: “dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” (Matei 6:23). Dacă tu, prietene drag, cunoşti toate datele despre Isus Hristos, Lumina lumii, dar nu crezi în El, eşti orb din punct de vedere spiritual. Nu ţi se mai poate oferi nimic în plus. Dacă aţi fost în prezenţa Mântuitorului lumii şi L-aţi respins, nu vi se poate oferi un alt Mântuitor.

v.40  Unii din Fariseii cari erau lîngă el, cînd au auzit aceste vorbe, I-au zis: ,,Doar n’om fi şi noi orbi!„

v.41  ,,Dacă aţi fi orbi„, le-a răspuns Isus, ,,n’aţi avea păcat; dar acum ziceţi: ,Vedem.` Tocmai de aceea, păcatul vostru rămîne.„

Am început cu un om orb care a fost vindecat astfel ca să poată vedea şi fizic şi spiritual. Încheiem capitolul cu toţi aceşti conducători religioşi care erau orbi şi care credeau că văd. Aceasta era tragedia. În prezenţa lui Hristos, în prezenţa Luminii, în prezenţa revelaţiei lui Dumnezeu, ei au spus că nu au păcat.

Toţi cei care Îl resping pe Isus Hristos rămân în păcat. Deşi nu umblă cu un baston pentru orbi, ei continuă să umble în orbirea lor spirituală.  Cred, dragul meu ascultător, că este bine să ţi cont de aceste lucruri şi să iei o decizie în ce te priveşte.

Mergem acum mai departe, la capitolul 10 al Evangheliei după Ioan. Aici avem o nouă ipostază în care este prezentat Domnul Isus. El este prezentat ca fiind păstorul cel bun. Această imagine provine din tradiţia pastorală a poporului evreu, dar este foarte nimerită pentru a arăta grija pe care Domnul Isus o are pentru sufletele oamenilor.

Staulul oilor din vechime s-a păstrat până astăzi în unele locuri din ţara aceea. Era un staul public. Seara, toţi păstorii din localitatea respectivă îşi aduceau oile în staul şi le lăsau acolo pe durata nopţii. Ei le lăsau în seama paznicului care se îngrijea de toate oile. Dimineaţa, păstorii veneau şi se prezentau înaintea păstorului, iar acesta îi lăsa să-şi adune oile.

Iată ce spune Ioan cu privire la aceste lucruri:

v.1 ,,Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tîlhar.

v.2  Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor.

Staulul reprezintă poporul Israel. Domnul le spune că a intrat pe uşă. Mai departe, El spune că oricine nu intră pe uşă, ci sare gardul prin altă parte este un hoţ şi un tâlhar.

Dragii mei, Domnul Isus face aici o afirmaţie impresionantă. El a intrat pe uşă, adică a intrat legal. Astfel, El a împlinit profeţiile Vechiului Testament. Isus a venit şi a intrat sub Lege. “Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege” (Galateni 4:4). El a venit din familia lui David, conform profeţiei (Luca 1:32). Isus S-a născut în Betleem, conform profeţiei (Mica 5:2). Pe lângă faptul că era din familia lui David, Isus S-a născut din fecioară, conform profeţiei (vezi Isaia 7:14). La vremea când S-a născut, El era o odraslă din tulpina lui Isai, un vlăstar din rădăcinile lui (Isaia 11:1).

Iată un lucru interesant: în momentul naşterii lui Isus urmaşii lui David nu mai constituiau o descendenţă împărătească. Isai fusese fermier în Betleem. De fapt, el creştea oi. Fiul său, David, a fost uns împărat şi astfel familia lui a devenit o familie împărătească. Dar când S-a născut Domnul Isus, El era doar un vlăstar din tulpina lui Isai. Isus a fost un simplu tâmplar şi purta haina unui tâmplar. Cât de exact au fost împlinite profeţiile!

El este Mesia şi a intrat pe uşă în staul, dragii mei. Nimeni altcineva nu putea avea scrisorile de acreditare pe care le avea El. Oricine altcineva ar fi fost un hoţ şi un tâlhar pentru că ar fi trebuit să sară gardul.

În capitolul precedent, orbul vindecat a fost dat afară din templu. Conducătorii religioşi Îl resping pe Domnul Isus şi acum Îl provoacă. Amintiţi-vă că ei I-au spus: “Doar n-om fi şi noi orbi!” Domnul a spus foarte clar că ei erau orbi. Acum El Îşi prezintă scrisorile de acreditare. Israel este staulul oilor, iar Isus Păstorul cel bun.

v.3  Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul.

Pe cine reprezintă portarul? Portarul este Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui Isus şi tot ce a făcut Isus a fost făcut prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt deschide urechile oilor Sale pentru ca ele să-I audă glasul. Oile Lui Îi răspund. Aici se face legătura cu finalul capitolului precedent. Conducătorii religioşi erau orbi din punct de vedere spiritual şi, mai mult, erau şi surzi. Ei nici măcar nu i-au auzit glasul. Dar El Îşi cheamă oile pe nume şi ele Îi aud glasul şi Îl urmează. Orbul I-a auzit chemarea. Simon I-a auzit chemarea şi Isus i-a schimbat numele în Petru, care înseamnă “piatră”. El i-a chemat şi pe Iacov şi Ioan, Natanel şi Filip. Domnul Isus S-a oprit sub un copac din Ierihon şi l-a chemat pe Zacheu. El Îşi cheamă oile pe nume.

Îngăduiţi-mi să mă abat o clipă de la subiect şi să spun că eu sunt convins că, atunci când Domnul Isus va veni pentru biserica Sa, când îi va răpi pe ai Săi, El va striga numele tuturor. Fiecare se va auzi strigat pe nume.

Domnul conduce oile şi le scoate din iudaism. Conducătorii religioşi îl excomunicaseră pe orbul vindecat de Isus. Isus îşi va conduce oile afară din iudaism.

v.4  După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi cunosc glasul.

De obicei, staulul este un spaţiu închis în care păstorii îşi aduc oile pentru noapte. Portarul este cel care are grijă de ele. Dimineaţa, când vin păstorii să-şi ia turmele, ele sunt amestecate. Dar fiecare păstor îşi cheamă oile şi ele vin pentru că recunosc glasul păstorului lor. Când păstorul porneşte la drum şi se îndreaptă spre deal, oile ies treptat din staul şi îl urmează. Ele îşi cunosc păstorul.

Este minunat să ştim că, atunci când noi propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, Isus Îşi cheamă oile. Duhul lui Dumnezeu este portarul care deschide uşa. Oile vor auzi glasul Lui.

Domnul Îşi va conduce oile în afara unui sistem legalist  şi chiar  afară dintr-o biserică în care ele nu sunt hrănite. Ele Îl vor urma. Nimeni nu poate ţine cu forţa oile Domnului     într-un loc unde nu sunt hrănite suficient şi nu sunt lăsate să fie conduse de Păstorul cel bun. Este adevărat că ele pot să ajungă pentru o vreme într-un cult sau în orice altă grupare nepotrivită, dar oile vor recunoaşte întotdeauna glasul Păstorului lor. Din păcate, mulţi predicatori ezită când este vorba de susţinerea adevărului. Cu toate acestea, când un predicator prezintă oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu, oile îl vor auzi. Ne putem bizui pe acest lucru, pentru că Domnul a spus: “Oile Mele ascultă glasul Meu” (v. 27).

v.5  Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.„

Cred că îi poţi păcăli pe unii dintre copiii lui Dumnezeu pentru o vreme, dar nu cred că îi poţi păcăli pe toţi tot timpul. Pentru o vreme, este posibil ca oilor să li se pară doar că aud glasul Păstorului, pentru ca, într-un final, să-şi dea seama că nu este glasul Lui. Atunci ele se vor întoarce la învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu pentru că îşi cunosc Păstorul.

v.6  Isus le-a spus această pildă, dar ei n’au înţeles despre ce le vorbea.

Cuvântul “pildă” nu reprezintă o traducere exactă. Cuvântul grecesc pentru “pildă” este parabole şi cuvântul din acest verset este paroimia care înseamnă “alegorie”. Evanghelia după Ioan nu cuprinde nici una din pildele Domnului Isus. Ioan prezintă metafore şi alegorii cum sunt cele din: “Eu sunt Lumina lumii” (8:21) şi “Eu sunt Pâinea vieţii” (6:35). Acestea nu sunt pilde, ci figuri de stil care ne permit să aflăm câte ceva despre Dumnezeu. Ele sunt date cu intenţia de a arunca lumină asupra unor subiecte astfel încât noi să vedem şi să înţelegem ce vrea Dumnezeu să spună. Aşadar, în acest verset ar trebui să citim astfel: “Isus le-a spus această alegorie”. Ei nu înţelegeau ce le spune Isus pentru că, aşa cum a spus El, ei erau orbi.

Domnul Isus a mai spus: “Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 13:9). Este posibil să ai urechi şi să nu auzi. Ei aud ce se spune dar nu aud acele lucruri ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai important. Este şi în auzirea aceasta o deosebire importantă, la care Domnul S-a referit când l-a citat pe Isaia: “Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea” (Matei 13:14).

v.7  Isus le-a mai zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sînt uşa oilor.

v.8  Toţi ceice au venit înainte de Mine, sînt hoţi şi tîlhari; dar oile n’au ascultat de ei.

Aici Isus prezintă o altă alegorie. Până acum a vorbit despre uşa staulului, dar acum face un pas mai departe şi spune că El este Uşa oilor. Domnul Isus este Uşa pentru cei care ies din Israel. Fariseii îl alungaseră pe orbul vindecat din sinagogă, îl scoseseră afară din turmă. Domnul Isus a venit imediat la acest om şi i S-a revelat. Când Domnul S-a revelat omului, El a devenit Uşa pentru el. Omul a fost scos afară din staul şi adus la Domnul Isus pentru a-L urma. Acesta este cel de-al doilea mare adevăr enunţat de Domnul în acest capitol.

Acelaşi principiu este afirmat şi în Ioan 15, unde Isus spune: “Eu sunt adevărata viţă, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:1, 5). În Vechiul Testament, viţa este reprezentarea poporului Israel. Isus spune astfel că nu mai este legătura cu poporul Israel cea care leagă mlădiţele de viţă, ci acest lucru este realizat acum prin relaţia cu El. Copiii lui Israel trebuie să iasă din iudaism, din ritualuri şi să vină la El. Isus spune că El este Uşa. Amintiţi-vă că El vorbeşte acum conducătorilor religioşi. Unii dintre ei au venit la El după înviere.

v.9  Eu sînt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mîntuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.

v.10  Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din belşug.

Isus Hristos este Calea. El este singura Cale. El este calea de ieşire şi calea de intrare. Isus a venit să ne aducă o viaţă din belşug.

Hoţul vine să fure, să omoare şi să distrugă. Cred că acesta este un test care poate fi aplicat unei biserici, unei organizaţii religioase sau unui program de radio. Este o sursă de venituri pentru o persoană? Se îmbogăţeşte cineva din aceste lucrări? Comparaţi-le cu Păstorul cel Bun care a venit să-i mântuiască pe păcătoşi şi să ne dea viaţă din belşug.

Iată care este rezumatul acestui fragment:

  1. “Uşa staulului” ( 1). Staulul este poporul Israel. Isus Îşi va conduce oile afară din iudaism, în afara unui sistem legalist.
  2. “Uşa oilor” ( 7). Isus este Uşa pentru cei care ies din iudaism (de ex., orbul vindecat şi excomunicat); El i-a chemat afară. “…Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos” (Fapte 2:40).
  3. “Uşa” ( 9). Isus Hristos este Uşa atât pentru evrei cât şi pentru neevrei. El este Uşa mântuirii. Libertatea de a intra şi a ieşi pentru a găsi păşune este libertatea copiilor lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Abia acum, Ioan îl va prezenta pe Domnul Isus ca fiind Păstorul cel Bun.

Vom discuta în detaliu despre acest aspect în incursiunea noastră viitoare prin Evanghelia după Ioan.

Doresc acum, dragul meu ascultător să te provoc să priveşti la Domnul Isus Hristos în lumina celor prezentate de Ioan. Tu cum îl vezi pe Domnul Isus. Ce este EL pentru tine. Este El accesul către iertarea Tatălui? Este El accesul din întunericul păcatului către lumina binecuvântată ce vine de la Tatăl. Dacă nu este, atunci cere-i să fie. Pentru aceasta a venit în lume.