Descifrarea tainelor Bibliei – 01 Ianuarie – INTRODUCERE – BIOGRAFIA LUI DUMNEZEU

„La început Dumnezeu…“ GENEZA 1:1

Biblia este o povestire minunată pe care oamenii tind s-o păstreze

într-un colț al minții, alături de mituri, legende și fabule. Însă locul ei este

în secțiunea biografiilor. În această carte Dumnezeu Se revelează pe Sine;

ne spune CINE este El, cine suntem noi, de ce suntem aici, pentru ce am

fost făcuți și încotro mergem.

Biblia are o perfectă continuitate. Relatarea începe cu doi oameni aflați

într-o grădină și se termină într-un mare oraș, cu o mulțime fără număr. În

Biblie, Dumnezeu ne spune cum a început existența omenirii, cum am

ajuns unde ne aflăm astăzi, și cum vom ajunge din acest punct la sfârșitul

pe care El ni l-a pregătit și ni l-a revelat în Cuvântul Său.

În ziua de astăzi mulți oameni știu câteva povestiri biblice, însă nu

cunosc firul Bibliei. Acest lucru este ca și cum ai ține în mână o mulțime de

perle fără a avea un cordon pe care să le poți înșira.

Ceea ce ne propunem în acest an este să înșirăm toate perlele pentru a

forma un colier. Vei putea reuși acest lucru și vei dobândi o înțelegere

corectă a Bibliei dacă ne vei însoți fără întrerupere în călătoria noastră de

un an prin acest devoțional.

Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1500 de ani, începând

cu Moise și terminând cu apostolul Ioan la cincizeci-șaizeci de ani de la

moartea și învierea lui Isus. Iar întreaga Scriptură se concentrează în jurul

unui singur subiect, și anume, Însuși Isus Hristos. El este Marele Discurs al

lui Dumnezeu.

După învierea Sa, Isus a vorbit despre Moise și profeți și i-a învățat

lucruri din Vechiul Testament pe cei doi ucenici care mergeau spre

Emaus. Tot Vechiul Testament vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, arătând

cine este El, de ce a venit pe pământ, ce a făcut și ce poate face astăzi

în viețile noastre.

Explorând una după alta numeroasele teme ale Bibliei, este ca și cum

am avea în mână un diamant pe care îl îndreptăm spre soare. Fiecare fațetă

reflectă o altă rază de lumină. Fiecare din temele abordate ne va ajuta să

înțelegem o parte din gloria Domnului nostru Isus Hristos.

(PENTRU DETALII SUPLIMENTARE, VEZI LUCA 24)