Calendar de rugăciune Femeile Speranței 6 Martie 2019

Știați că peste 60 000 de femei din lumea întreagă se roagă astăzi folosind acest calendar de rugăciune, aducând aceeași cerere înaintea lui Dumnezeu?

Astăzi ne rugăm unele pentru altele, chiar dacă nu ne-am văzut fața, chiar dacă nu ne cunoaștem numele ca Dumnezeu să aducă înviorare în viața spirituală a fiecăreia dintre noi prin această lucrare de mijlocire în rugăciune.

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă” (2 Tesaloniceni 1:11).