Calendar de rugăciune Femeile Speranței 30 Septembrie 2019

Sărăcia a determinat în multe țări un exod masiv de populație spre țările care oferă locuri de muncă și încă unele mult mai bine plătite. Astăzi ne vom ruga pentru șomerii din Ucraina care își întrețin familiile cu un venit foarte mic sau sunt obligați să părăsească țara în căutarea unui loc de muncă. Să ne rugăm ca ei să se încreadă în Domnul Isus Hristos în ciuda situației dificile prin care trec. Dumnezeul nostru cel bun, sensibil la nevoile celor săraci, să răspundă la toate rugăciunile pe care le-am înălțat în această lună după voia Sa cea bună, plăcută și desăvârșită.