Calendar de rugăciune Femeile Speranței 29 Aprilie 2019

Viața unui creștin se împarte între acum și aici și atunci și acolo. Trăim în realitatea prezentă de pe pământ trăind cu speranța, anticipând marea bucurie pe care o vom trăi în ceruri în prezența lui Dumnezeu.

Să ne rugăm ca femeile creștine să se bucure și să aștepte împlinirea planurilor lui Dumnezeu în Hristos, care a fost junghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Lui, „oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” (Apocalipsa 5:9-10).