Calendar de rugăciune Femeile Speranței 27 Martie 2019

Ați întâlnit femei nemulțumite de înfățișarea lor, de poziția pe care o au în relația cu bărbații?

Să ne rugăm astăzi ca femeile să își accepte feminitatea și rolul lor desemnat de Dumnezeu în familie (ca ajutor potrivit pentru soțul lor) și să înțeleagă că și ele sunt făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Gen. 1:27).