Calendar de rugăciune Femeile Speranței 23 Iunie 2019

Astăzi ne vom ruga ca Dumnezeu să lucreze la inima autorităților din peste 20 de țări care nu permit mamelor să transfere cetățenia și copiilor lor, atunci când tatăl este necunoscut, nu e prezent sau e decedat.

Copiii aceștia capătă statutul de apatrid și nu beneficiază de anumite drepturi care decurg din calitatea de cetățean al unei țări, cum ar fi dreptul la educație sau la asistență medicală.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de acești copii.