Calendar de rugăciune Femeile Speranței 20 Septembrie 2019

O altă categorie de oameni vulnerabili la sărăcie sunt refugiații. Mulți și-a părăsit țările lăsând în urmă tot ce au agonisit. În condițiile în care ajutorul social pe care îl primesc este insuficient, astăzi ne vom ruga pentru refugiații săraci care trăiesc pe străzi și cerșesc bani. Multe femei și mulți copii sunt forțați să se prostitueze sau să se căsătorească cu bărbați mai în vârstă pentru o stare materială mai bună. Să ne rugăm inspirați de cuvintele Psalmului 82:3-4: „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”