Calendar de rugăciune Femeile Speranței 17 Februarie 2019

Multe fete care rămân necăsătorite până la o anumită vârstă sunt gata să facă orice compromis pentru a-și întemeia o familie. Să ne rugăm astăzi ca ele să cântărească bine această decizie și să înțeleagă că, deși singurătatea e greu de suportat, este mai bine să nu se căsătorească decât să trăiască cu un soț care nu le respectă pe ele și pe Dumnezeul lor și care ar putea să-i influențeze negativ și pe copiii lor.