Calendar de rugăciune Femeile Speranței 16 Ianuarie 2019

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în Psalmul 82:3-4:  „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” Să ne rugăm deci ca autoritățile să facă mai mult pentru a-i găsi pe copiii dispăruți și să îi pedepsească pe cei care sunt implicați în răpire, droguri și abuzuri.