Calendar de rugăciune Femeile Speranței 15 Septembrie 2019

Astăzi îi vom aduce înaintea lui Dumnezeu pe cei peste trei milioane de venezueleni care și-au părăsit țara din cauza violenței, a lipsei de hrană și de medicamente. Peste un milion dintre ei au fugit în țara vecină, Columbia. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă pace și stabilitate în această țară greu încercată și o cunoaștere a Lui în întreaga societate. În Psalmul 12:5 Dumnezeu spune: „Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”. Să ne rugăm așadar ca Dumnezeu să intervină în această țară cu putere!