Calendar de rugăciune Femeile Speranței 15 Ianuarie 2020

Să ne rugăm ca dascălii să dorească să predea pe termen lung pe insula Bonaire din Marea Caraibilor (unde TWR unde o stație), astfel încât relația profesor-elev să se poată dezvolta și aprofunda, pentru îmbunătățirea nivelului de educație al elevilor.