Calendar de rugăciune Femeile Speranței 15 Aprilie 2019

Astăzi se propagă tot mai multe erezii referitoare la persoana lui Isus Hristos și este negată calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca femeile să aibă convingeri ferme cu privire la persoana Mântuitorului, declarând:

„Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:68-69).