Calendar de rugăciune Femeile Speranței 14 Septembrie 2019

Epistola lui Iacov ne vorbește în capitolul 2 despre relațiile bogați-săraci și ne sfătuiește astfel: „Dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost; şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!”, şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!” Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?” Să ne rugăm așadar ca în biserică să nu se facă diferențe între cei bogați și cei săraci, iar credincioșii să fie sensibili la nevoile celorlalți. „Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga.” spune Proverbe 21:13. Haideți să ne rugăm pentru cauza aceasta chiar acum!