Calendar de rugăciune Femeile Speranței 14 Octombrie 2019

Să ne rugăm astăzi ca pastorii să vorbească împotriva păcatelor, de orice natură ar fi ele. Să ne rugăm ca cei abuzați să fie încurajați să se adreseze liderilor bisericii pentru a primi ajutor, iar liderii să ceară socoteală abuzatorilor, ca să se pună capăt violenței. Să ne rugăm pentru această cauză chiar acum!