Calendar de rugăciune Femeile Speranței 14 Aprilie 2019

Chiar și femeile credincioase cad uneori în disperare. O discuție în contradictoriu, un eșec la serviciu pot să ne schimbe starea de spirit și să ne strice ziua.

Să ne rugăm ca programele Femeile speranței să îi încurajeze pe cei credincioși, iar celor necredincioși să le îndrepte privirea spre Hristos și să proclame cu credincioșie evanghelia lui Isus Hristos.