Calendar de rugăciune Femeile Speranței 13 August 2019

Fetele mirese să cunoască inima plină de dragoste a lui Dumnezeu care spune:: “căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din nerețe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău.” (Isaia 54:5-6).