Calendar de rugăciune Femeile Speranței 12 Aprilie 2019

Unul dintre cele mai grele lucruri pe care ni le cere Dumnezeu este să ne pocăim de păcatele noastre. Pocăința pură fără minimalizări, scuze, învinuirea altora cere într-adevăr o lepădare de sine care ne costă.

Să ne rugăm astăzi pentru femeile nemântuite să aibă puterea de a se pocăi de păcatele lor, „ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului.” (2 Timotei 2:25-26). Dar să ne rugăm și pentru noi ca prin pocăință continuă să nu ne împietrim inimile față de Cuvântul lui Dumnezeu.