Calendar de rugăciune Femeile Speranței 11 Octombrie 2019

Ne-am rugat în zilele trecute pentru victimele violenței domestice. Să ne rugăm astăzi și pentru abuzatori, ca ei să fie schimbați de harul lui Dumnezeu. „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” spune Isaia 55:7. Să ne rugăm ca toți oamenii violenți să aibă parte de această minune a schimbării vieții prin Isus Hristos.