Calendar de rugăciune Femeile Speranței 04 Aprilie 2019

Femeile creștine din toată lumea să se bucure că „nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1)  și că nimic nu poate „să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:39).