Calendar de rugăciune Femeile Speranței 03 Iulie 2019

Folosește, Doamne, educația pentru a frânge cercul vicios al sărăciei, ajutându-le pe fete să primească în școli învățătura și deprinderile de viață necesare, pentru a-și îmbunătăți traiul.

Ajută-le să parcurgă toate etapele de învățământ: școala primară, gimnazială, liceul și chiar facultatea și să aleagă o profesie care te onorează pe tine, le ajută să își valoroifice potențialul și să asigure traiul pentru familiile lor.