Calendar de rugăciune Femeile Speranței 03 Aprilie 2019

Cel rău vrea să te dărâme, să îți aducă aminte de păcatele din trecutul tău?

Roagă-te astăzi ca tu și femeile creștine din toată lumea să credeți și să vă bucurați că „nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1) și că nimic nu poate „să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:39).  Roagă-te chiar acum!