Calendar de rugăciune Femeile Speranței 02 Aprilie 2019

„Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.” Sunt cuvintele lui Isus din Ioan 14:15.

Este atât de frumos să ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu în cuvinte înălțătoare, dar dacă faptele noastre contrazic cuvintele, Dumnezeu nu va găsi plăcere nici în cea mai frumoasă declarație.

Să ne rugăm deci astăzi ca femeile credincioase să înțeleagă că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este dovada supremă a dragostei lor față de Hristos.