Calendar de rugăciune Femeile Speranței 01 Septembrie 2019

Rugăciune pentru persoanele sărace

Dumnezeu îi are în atenție în mod special pe săraci, pe cei smeriți și săraci în duhul. Odată cu căderea omului în păcat au apărut și corupția, nedreptățile sociale și dezastrele naturale. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri cu sărăcia și disperarea noastră. Dumnezeu merge alături de noi atunci când trecem prin greutăți. El ne dă putere să perseverăm. Biblia ne arată că Dumnezeu este „un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii” (Isaia 25:4).

Haideți ca, mijlocind împreună în această lună, să ne alăturăm fraților și surorilor noastre din lumea întreagă care trăiesc în sărăcie și strigă către Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor de bază ale vieții. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm cu credincioșie, dar și să acționăm. În Isaia 58:6,7„dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.”

  1. Astăzi, 1 septembrie, ne vom ruga în mod concret pentru ascultătoarele programelor Femeile speranței care se confruntă cu dificultăți materiale, ca ele să știe că Dumnezeu are grijă de ele și le poate da puterea, curajul și determinarea de a trece prin orice circumstanțe dificile. Să ne rugăm chiar acum!