Calendar de rugăciune Femeile Speranței 01 Iulie 2019

Rugăciune pentru educația femeilor

Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17).

Oralitatea este o modalitate de comunicare care se bazează pe cuvântul vorbit și nu pe cel scris. Se consideră că două treimi din populația lumii preferă comunicarea orală. Misiuni ca Femeile speranței, International Orality Network și Global Recordings Network  împărtășesc evanghelia culturilor preponderent orale într-un mod simplu și relevant.  Pentru că cei care comunică oral învață în mod diferit, aceste organizații trebuie să adapteze comunicarea evangheliei, astfel încât aceasta să se potrivească normelor culturii orale. O astfel de adaptare este necesară pentru a elimina orice barieră lingvistică, religioasă sau socială, care ar putea împiedica acceptarea mesajului. Ascultătorii obișnuiesc să reasculte înregistrările de sute de ori până când ajung să le învețe pe de rost și să îl spună și altora.

Când Isus a predicat oamenilor din vremea Lui, El a folosit povestiri despre păstori sau pescari, despre semănători și negustori astfel încât cei care-l ascultau să poată face legătura cu viața lor. Când Pavel scrie despre armura lui Dumnezeu, coiful mântuirii, scutul credinței, sabia Duhului ș.a.m.d. el descria o uniformă obișnuită a soldaților romani. Astfel de ilustrații simple pot explica adevăruri spirituale complexe.

Luna aceasta când ne vom ruga pentru educația femeilor și fetelor din lumea întreagă, rugați-vă ca orice bariere să fie înlăturate și ele să-L accepte pe Dumnezeu Creatorul ca Învățătorul lor pe tot parcursul vieții. Rugați-vă ca femeile să primească speranță prin Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu sfaturi înțelepte de care au nevoie pentru a duce o viață creștină matură.

Astăzi în prima zi a lunii, vrem să ne rugăm folosind cuvintele Psalmului25:4-5: „Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” . Doamne, ajută-ne să ne lăsăm întotdeauna învățați și să îi prețuim pe cei care ne învață din Cuvântul Tău.