Calendar de rugăciune Femeile Speranței 01 Aprilie 2019

Ne rugăm ca femeile să primească darul mântuirii

Ce este evanghelia? Evanghelia este vestea bună de la Dumnezeu că „Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.”

Evanghelia nu este despre Isus Hristos. Isus Hristos este evanghelia!

De ce a venit Isus să moară? Pentru că primii oameni au respins autoritatea lui Dumnezeu prin neascultare. De atunci au intrat în lume păcatul, moartea, suferința și omul a fost despărțit de Dumnezeul cel sfânt. Toată creația a fost pângărită și natura umană păcătoasă a afectat fiecare generație de oameni. Ce stare disperată!

Dar vestea bună este că prin jertfa lui Hristos, noi, copiii Lui, suntem împăcați cu Dumnezeu, iertați de păcate, socotiți neprihăniți în ochii lui Dumnezeu și devenim moștenitori ai vieții veșnice în ceruri. Mântuirea este de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, un dar de la Dumnezeu și nu un rezultat al faptelor bune. Și pentru că vrem ca acest dar al mântuirii să fie primit de cât mai multe femei, luna aceasta ne vom ruga pe baza versetelor din Scriptură ca Dumnezeu să deschidă inima lor pentru evanghelie. În așteptarea momentului când vom sărbători moartea și învierea Domnului, Îl vom ruga pe Dumnezeu să facă astfel încât jertfa lui Hristos să fie eficientă pentru cât mai multe persoane.

Cine sunt eu și care este rostul meu pe lume? Multe femei își pun aceste întrebări. Să ne rugăm astăzi ca femeile creștine să știe cine sunt, că suntem „lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”, cum spune (Efeseni 2:10).