Calendar de rugăciune Femeile Speranței 11 Noiembrie 2019

Astăzi vrem să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Isus prin care putem fi mântuiți și prin care putem avea o viață nouă. Pe El Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:9-11)